Akustikkutbedringer i Disen scene

Disen scene på Disen kulturveksttun fikk i 2019 utbedret akustikken ved hjelp av kostnadseffektive diffusorer.

Bygning med bred driftshistorie

Disen Gård i Hamar har siden etableringen tidlig på 1900-tallet blitt brukt til mange formål: ordinær gårdsdrift, jernbaneskole, jernbanemuseum, gymnastikksal og auksjonslokale. I 1998 etablerte Hamar kommune og Hedmark fylkeskommune stiftelsen Disen Kulturveksttun, med det overordnede formålet å skape et kraftsenter for kunst og kultur i Hedmark og skape flere kulturarbeidsplasser i fylket. Fra 1990-tallet og frem til 2014 var Teater Innlandet (tidligere Hedmark Teater) hovedleietaker. Disen scene på Disen Kulturveksttun har siden høsten 2014 fungert som øvingssted for teater, kor og korps. Etter akustikkmåling våren 2014, ble det montert perforerte gipsplater i himlingen over scenen, og sideben/bakteppe som kan justeres/bindes opp etter behov.

Med god hjelp fra Sparebankstiftelsen Hedmark

Våren 2018 fikk Hamar musikkråd 50.000,- av Sparebankstiftelsen Hedmark til oppgradering av Disen scene. Som en del av oppgraderingen, tegnet akustiker Marius Berg hos Asplan Viak kostnadseffektive diffusorer som sprer lyden godt. Dette er et fint eksempel på at gode resultater også kan oppnås ved hjelp av enkle og rimelige løsninger.

"Etter at diffusorene ble montert på veggene, merker korpsene som spiller her at samspillet er bedre og kontakten mellom musikere og dirigent er en helt annen enn tidligere", sier Torbjørn Berg, leder i Hamar musikkråd.

Les akustikkrapporten fra 2014 her

Disen etter endringer.JPG

Hele scenerommet har fått montert diffusorer på sideveggene.

Disen etter endringer2.JPG

Under monteringen av diffusorer på bakvegg ved amfiet.

Disen etter endringer4.JPG
Disen etter endringer3.JPG