Dirigentavtale

Det er mange ulike ordninger med hensyn til ansettelse og avlønning av dirigenter for virksomheter. Nå har Norsk musikkråd og Musikernes fellesorganisasjon (CREO) utarbeidet en standardavtale for å hjelpe både virksomhetene og dirigentene med å komme fram til ryddige avtaleforhold.

Standardavtalen er beregnet til bruk i de tilfellene dirigenten ansettes av virksomheten i et arbeidsforhold. For inngåelse av kontrakt med dirigenter i selvstendig næring viser vi til særskilt standardkontrakt for slike avtaleforhold.Standardkontrakten for ansettelse av dirigenter er tuftet på tariffavtalens bestemmelser for musikk- og kulturskoleansatte og består av følgende deler:

  • Forslag til arbeidsavtale for dirigent i virksomhet
  • Forslag til arbeidsbeskrivelse for dirigent i virksomhet
  • Skjema for beregning av stillingsandel for dirigent
  • Veiledning for ansettelse av dirigent

Hjelp og veiledning til utfylling og/eller forhandling i forbindelse med ansettelse av dirigent kan fåes ved henvendelse til Norsk musikkråd og CREO.