Kulturrom

Innlandet musikkråd veileder potensielle søkere om tilskudd fra Kulturrom (tidligere kalt Musikkutstyrsordningen). Formålet med Kulturroms virksomhet er å sikre tilgang til gode øvingslokaler, og gode tekniske vilkår for framføring av musikk. Fra 2019 omfatter ordningen flere musikksjangre, samt amatørteater- og frivillige teaterformål.

Formål

Formålet med ordningen er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk og scenekunst over hele landet. Kulturrom skal administrere offentlige tilskudd til lokaler og teknisk utstyr.

I statsbudsjett for 2019 fikk Kulturrom i oppdrag å utvide til en kulturutstyrsordning for musikk, teater og dans. Gjeldende generelle vilkår er tilpasset denne utvidelsen av ordningen.

Målgrupper

Felles krav til alle søkere er at hovedaktiviteten innenfor virksomheten skal være rettet mot utøvelse eller fremføring av musikk, teater eller dans, og komme et allment publikum til gode. Virksomheten skal kunne vise til helårsaktivitet og et langsiktig perspektiv.

Kulturrom skiller mellom målgruppene:

 • Utøverfellesskap
 • Arrangør
 • Kulturarena

Støtteområder

 • Innkjøp av fremføringsutstyr til musikk, teater og dans
  • Det gis tilskudd til det tekniske grunnutstyret som trengs i forbindelse med avvikling av arrangement innenfor musikk, teater og dans.
 • Innkjøp av øvingsutstyr – mer enn 50.000,-
  • Det gis tilskudd til utsyr som skal benyttes i øvingssammenheng og som kommer flere aktører i et fellesskap til gode.
 • Enkle romakustiske tiltak i lokaler
  • Det gis tilskudd til romakustiske tiltak: Absorbenter/diffusorer til å montere i tak og på vegger. Dette kan være spesialproduserte akustikkplater beregnet på ulike frekvensområder (bass/diskant), molton tepper for tildekning av vegger og anordninger av andre materialer/plater/tepper som endrer etterklangstiden i et øvingsrom.
 • Bygg og større akustiske utbedringer av arenaer
  • Det gis tilskudd til lydisolering: Oppbygging av vegger, gulv og tak med tilfredstillende lyddemping: gipsplater, isolasjon (rom i rom prinsipp). Lydfeller ifm ventilasjonssystem. Lyddører.
  • Det gis tilskudd til romakustiske tiltak: Absorbenter/diffusorer til å montere i tak og på vegger. Dette kan være spesialproduserte akustikkplater til ulike frekvensområder (bass/diskant), molton tepper for tildekning av vegger og anordninger av andre materialer/plater/tepper som endrer etterklangstiden i et øvingsrom.
  • Det gis tilskudd til bygging av øvingslokaler. Det gis tilskudd til lydisolasjonstiltak og romakustiske tiltak i forbindelse med bygging av øvingsrom og lokaler til fremføring.Oppbygging av vegger, gulv og tak med tilfredstillende lyddemping: gipsplater, isolasjon (rom i rom prinsipp). Lydfeller ifm ventilasjonssystem. Lyddører.Absorbenter/diffusorer til å montere i tak og på vegger. Dette kan være spesialproduserte akustikkplater til ulike frekvensområder (bass/diskant), molton tepper for tildekning av vegger og anordninger av andre materialer/plater/tepper som endrer etterklangstiden i et øvingsrom.

Følgende utstyr og tiltak faller per i dag utenfor Kulturroms prioriterte tilskuddsområde:

Personlige instrumenter. Forbruksvare, som f.eks trommeskinn, gitarstrenger, instrumentstativ, lyspærer, gaffatape, røykvæske. Rekvisita som noter, uniformer, drillutstyr etc. Kulisser, scenografi, kostymer, sminke, transportmiddel (f. eks. tilhenger).Honorar og reisekostnader (instruktører, regissører etc). Verktøy, stiger, talerstol, teleslynge. Barrikader. Lyd og bildeoverføring til øvrige lokaler. Miljøbelysning og salslys. Strøm (elektriker).Reparasjoner (*prøveordning for tilskudd til planlagt vedlikehold og reparasjon er et unntak). Det gis ikke tilskudd til løpende kostnader tilknyttet husleie, elektrisitet, internett etc. Det gis ikke tilskudd til brannvern, ventilasjon, rømningsveier, VVS, universell utforming, HMS tiltak og heis. Listene og eksemplene i dette dokumentet er ikke uttømmende.

Kulturrom har to søknadsfrister: 1. mars og 1. september.

Kun søknader levert gjennom Kulturroms søknadsportal innen søknadsfristen blir behandlet.