Årsmøte i Innlandet musikkråd 2024

Innlandet musikkråd ønsker velkommen til ordinært årsmøte onsdag 13. mars kl. 17.00 - 21.00.

Årsmøtet avholdes på Kulturbua i Brumunddal, Mørkvedvegen 4, 2388 Brumunddal.

Musikkorganisasjonene og de lokale musikk- og kulturrådene i Innlandet, samt våre samarbeidspartnere er hjertelig velkomne.

Sakspapirer til årsmøtet ligger lengre ned på denne siden. Fristen for å melde seg på møtet var 20. februar.

Program

Klikk deg inn på de ulike fanene for å lese mer.

17:00 Enkel servering og mingling

Vi serverer enkel mat før møtet. Kryss av i påmeldingsskjemaet dersom du ønsker servering, og eventuelle allergier.

17:40: Registering

Registrering av deltakerne på årsmøtet.

17:45: Faglig påfyll v/Trude Engen Strand, leder for Ringsaker kulturråd

Bli med på en inspirerende omvisning og presentasjon med Trude Engen Strand, leder for Ringsaker kulturråd. Kulturbua har som formål å tilrettelegge og administrere felles øvingslokaler, og opprettelsen av Kulturbua kommer som en respons på de utfordrende forholdene lag og foreninger i Ringsaker står overfor når det gjelder tilgang til egnede lokaler. Få et innblikk i hvordan Kulturbua vil fungere som en verdifull ressurs for musikk- og kulturlivet i Ringsaker, og hvordan dette initiativet er med på å styrke det lokale kulturlivet.

18:30: Kulturelt innslag med Gjøvik spelmannslag

Gjøvik spelmannslag, grunnlagt i 1977, og er en inspirerende aktør i Innlandets musikkliv. Spelmannslaget er et svært allsidig lag med fele, torader, langeleik, munnspill- og instrumentbyggergruppe, og arbeider for å dyrke og bevare tradisjoner knyttet til norsk folkemusikk, med særlig vekt på de eldste formene i den lokale tradisjonen. Opplev den rike kulturarven gjennom et engasjerende kulturelt innslag fra Gjøvik spelmannslag.

19:10: Årsmøtet

Gjennomføring av årsmøtet etter dagsorden.

Dagsorden for årsmøtet (jf. gjeldende vedtekter)

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne representantenes fullmakter
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigenter, referenter og tre medlemmer til redaksjonskomité
 4. Velge to protokollunderskrivere
 5. Behandle styrets melding om virksomheten i to-årsperioden
 6. Behandle revidert regnskap for årsmøteperiodens andre regnskapsår
 7. Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten
 8. Behandle handlingsprogram for kommende periode
 9. Behandle budsjett for kommende periode
 10. Foreta valg
20:30: Orientering om aktuelle saker

Etter årsmøtesakene vil Bjarne Dæhli fra Norsk musikkråd informere kort om aktuelle saker hos NMR, blant annet arbeidet med regionale kulturkretser og spillemidler til kulturformål. I tillegg vil Kåre Nordseth fra styret til Innlandet musikkråd orientere om arbeidet med å kartlegge konsert- og øvingslokaler i fylket. Kanskje det avsluttes med en uhøytidelig quiz om fylkets konsert- og øvingslokaler?

Sakspapirer til årsmøtet

Klikk deg inn på de ulike fanene for å lese mer. Filen åpnes som PDF i en egen fane.

Dagsorden for årsmøtet

(jf. gjeldende vedtekter – se fullstendige vedtekter her)

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne representantenes fullmakter
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigenter, referenter og tre medlemmer til redaksjonskomité
 4. Velge to protokollunderskrivere
 5. Behandle styrets melding om virksomheten i to-årsperioden
 6. Behandle revidert regnskap for årsmøteperiodens andre regnskapsår
 7. Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten
 8. Behandle handlingsprogram for kommende periode
 9. Behandle budsjett for kommende periode
 10. Foreta valg