Instrumentfond

Instrumentfondet er en statlig støtteordning for skolekorps der det bevilges penger til kjøp av instrumenter. Det er mulig for alle skolekorps i Norge å søke støtte fra Instrumentfondet.

NB! Nye og oppdaterte retningslinjer for instrumentfondet kom i 2017, og kan leses her: Retningslinjer Instrumentfond
Ofte stilte spørsmål om instrumentfondet: Instrumentfond FAQ

Instrumentfondet er en statlig støtteordning for skolekorps der det bevilges penger til kjøp av instrumenter. Fondet er de siste år på ca 13 millioner kroner. Det er mulig for alle skolekorps i Norge å søke om støtte fra Instrumentfondet. Med skolekorps menes musikkorps der minst ¾ av korpsets spillende besetning er i alderen 7-19 år. Korps som ikke er medlem i NMF kan også søke, da må medlemslister med fødselsdato samt kopi av korpsets vedtekter legges ved søknaden. For korps som ikke er medlemmer i NMF, kan søknadsskjema bli tilsendt ved å kontakte NMF på instrumentfond@musikkorps.no.

Hva kan du ikke få støtte til?

  • Instrumenter kjøpt før 1. januar i støtteåret
  • Reparasjon av instrumenter
  • Noter, uniformer og annet korpsutstyr

Søknad

  • NMF-korps søker via korpsdrift.no. Søknadsfristen er 6. april.
    Søknader som ikke er levert innen fristen vil ikke bli behandlet.
  • Søknadsveiledning finner du her
  • Tildelingsbrev med informasjon om man blir tildelt midler, og i tilfelle hvor mye, blir sendt ut til korpsets registrerte epostadresse når saksbehandlingen er ferdig. Som hovedregel skjer dette rett før sommerferien.

Man kan rapportere når tildelte midler er utbetalt, dette vil skje medio september. Rapporteringsfrist er 1. desember. Veiledning rapportering instrumentfond.