Østre Toten musikkråd

Østre Toten musikkråd er et samarbeidsorgan og et kontaktledd for sang- og musikklivet i kommunen.

Østre Toten musikkråd er lokalleddet av de nasjonale musikkorganisasjonenes studieforbund, og skal arbeide for at hvert enkelt medlem og deltaker har det bra, ved å:

  • Bidra til å gi alle god adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som hjelper hver enkelt når det gjelder å orientere seg i samfunnet, i forbindelse med personlige utvikling, og for å bedregrunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv.
  • Oppfordre til aktiv deltakelse i musikk gjennom læring, lytting og formidling.
  • Samarbeide med andre typer organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som forvalter og organiserer opplæring og utdanning i musikk.
  • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid i musikk.

Kontakt

Leder: Jimmy Høiberget (send e-post)