Musikkrådets søkeskole nr. 9: Frifond kompetanse og aktivitet, tilskudd til korps og orkester og KOMP

Vi inviterer til årets første søkeskole, hvor tema er ordningene Frifond kompetanse og aktivitet, tilskudd til korps og orkester og KOMP. Søkeskolen gjennomføres digitalt torsdag 25. januar 2024 kl. 18.00 til 19.00.

På denne søkeskolen vil Christin Sund, spesialrådgiver i Norsk musikkråd, ta for seg tre av Norsk musikkråds sine støtteordninger: Frifond kompetanse og aktivitet, tilskudd til korps og orkester og KOMP. Tilskudd til korps og orkester har søknadsfrist 31. januar, mens Frifond kompetanse og aktivitet og KOMP har søknadsfrist 25. februar.

Søkeskolen gjennomføres digitalt via Teams torsdag 25. januar kl. 18.00 til 19.00.

På søkeskolen ser vi på ordningenes målgruppe, innretning, gode eksempler og gir søknadstips. I tillegg blir det satt av tid til spørsmål og veiledning. Påmeldingen finner du nederst på siden (påmeldingsfrist er 24. januar kl. 23:59).

Velkommen!

FKA logo

Frifond kompetanse og aktivitet

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor rammen til Frifond musikk.

Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert.

Komp 02

KOMP

Formålet med KOMP er å stimulere til kortere opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak som styrker og utvikler aktivitet, utøvelse og kvalitet innenfor de rytmiske sjangerne som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop etc.

Målgruppen er organisasjoner og lag, frittstående grupper, bandsammenslutninger, kulturskoler og andre kommunale kulturaktører innenfor de rytmiske sjangerne.

Tilskudd til korps og orkester

Rekruttering og deltakelse - korps og orkester

I 2024 kan dere motta et ekstra tilskudd for å gi flere barn og unge muligheter til å delta i korps og orkester.

Målet er å få flere med, øke deltakelse og utvikle musikkaktiviteter, samt skaffe kunnskap om hva som fungerer for å rekruttere bredere. Ordningen er forbeholdt instrumentalensembler der barn og unge i skolealder deltar (6 - 19 år), slik som korps, orkester, spelemannslag, storband og trekkspillorkester.