Sparebankstiftelsen Hedmark

Sparebankstiftelsen Hedmark deler årlig ut betydelige beløp som skal bidra til vekst og utvikling i fylket. Deres slagord er “overskudd til å dele”.

Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter formuen bygget opp av Sparebanken Hedmark gjennom over 170 års bankdrift i fylket.

Støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark skal bidra til å skape et levende samfunn i hele Hedmark. Stiftelsens bidrag skal være med å gjøre Hedmark til et attraktivt område med økt bosetting og tiltrekning av mennesker og virksomheter fra hele landet. Stiftelsen støtter opp rundt arenaer og aktiviteter som formidler kultur og historie, som gir befolkningen en stolt tilhørighet til Hedmark.

Sparebankstiftelsen Hedmark ønsker å støtte den frivillige og ofte dugnadsbaserte innsatsen blant lag og foreninger i lokalsamfunnene, og prioriterer prosjekter rettet mot barn og unge i gjennom sine tildelinger.

Utdanning og forskning støttes for å kunne tilby gode utdanningsmuligheter, og kunne tiltrekke oss kompetanse og økt innovasjon.

Stiftelsen ønsker gjennom gavetildelinger å bidra til nyskaping og næringsutvikling, og har gode finansielle forutsetninger for å kunne ta et større regionalt ansvar på dette området. Stiftelsen skal bidra til vekst og utvikling i fylket.