Stipend for kordirigenter

Koralliansen har fra 2018, som del av sin dirigentsatsing, opprettet en stipendordning for kordirigenter. Ordningen har som mål å heve faglig nivå og engasjement hos kordirigenter. Det kan søkes om stipend til kurs, seminarer, studieturer og personlig veiledning og alle søknader må følge retningslinjene for dirigentstipend som du kan lese her.

Målgruppe: Alle som er engasjert som fast dirigent i et kor i Norge kan søke stipend.

Søknadsfrist er 15. februar.

Kammerkor

Wiener Kammerchor