Søknadsfrist for KOMP 2017: 15. desember 2016

Søknadsfrist for KOMP 2017 er 15. desember 2016. Online søknadsskjema åpnes 1. desember, se øverst i menyen til høyre. KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk, viser mm.

14.11.2016
les mer...

KOMP-MIDLENE FOR 2016 ER FORDELT

Storband, folkemusikklag, band og organisasjoner over hele landet har gjennom KOMP fått støtte til seminarer og kurs i 2016. Det kom inn 153 søknader, og 103 av disse ble tildelt støtte. Fordelingsutvalget hadde kr 1.550.000 til disposisjon.

29.01.2016
les mer...

KOMP 2016

Det kom inn 154 søknader til KOMP 2016. Samlet søknadsbeløp er nær 5 millioner kroner. Rammen til fordeling er ca halvannen million.

Årets søknader fordeler seg på sjanger som følger:

Sjanger: Ant. søknader: Søknadsbeløp:
HipHop/elektronisk 2 30.000
Jazz 33 858.460
Norsk og samisk folkemusikk 56 1.856.250
Rock 13 796.712
Verdensmusikk 11 245.600
Samarbeid 39 1.131.200
Sum 154 4.918.222

Vennligst ikke ring oss vedr resultat av søknadsbehandlinga. Svarbrev til søkerne postlegges straks fordelinga er klar. Hvis alt går etter planen vil det si 1. februar.

18.01.2016


Søknadsfrist for KOMP 2016: 15. desember 2015

Søknadsfrist for KOMP 2016 er 15. desember 2015. Online søknadsskjema åpnes 1. desember, se øverst i menyen til høyre. KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk, viser mm.

12.11.2015
les mer...

Neste søknadsfrist er 15. desember 2015

Søknadsfrist for KOMP 2016 er 15. desember 2015. Online søknadsskjema åpnes 1. desember, se øverst i menyen til høyre.

02.10.2015
les mer...

KOMP-MIDLENE FOR 2015 ER FORDELT

Storband, folkemusikklag, band og organisasjoner over hele landet har gjennom KOMP fått støtte til seminarer og kurs i 2015. Det kom inn 155 søknader, og 102 av disse ble tildelt støtte. Fordelingsutvalget hadde kr 1.564.000 til disposisjon.

20.04.2015
les mer...

KOMP TILDELING 2015

Omsider er tidsplanen for KOMP 2015 klar. Fordelingsmøtet blir tirsdag 14. april. Deretter trenger vi noen dager på protokollskriving, korrekturlesing, fletting av brev mm. Vi tar sikte på at svarbrev til alle søkerne postlegges mandag 20. april.

24.03.2015
les mer...

SØKNADSFRIST FOR KOMP 2015: 10. FEBRUAR 2015

Da har Kulturdepartementet bekreftet at KOMP skal videreføres, og fortsatt administreres av Norsk musikkråd. Online søknadsfrist er åpnet, se øverst i menyen til høyre.

22.01.2015
les mer...

KOMP-MIDLENE FOR 2014 ER FORDELT

Storband, folkemusikklag, band og organisasjoner over hele landet har gjennom KOMP fått støtte til seminarer og kurs i 2014. Det kom inn 150 søknader, og 89 av disse ble tildelt støtte. - I år kan KOMP vise til flere grensesprengende tildelinger. Det er gitt støtte til kurs i bygging av klassisk rørforsterker og kurs i bygging av synthesizer. Prøysenjubileet vises også igjen i en tildeling til prosjektet "Prøysen som tradisjonsbærer". Det er gitt flere tildelinger til gode kursprosjekter for jenter, i tillegg til joik og andre samiske musikkuttrykk. Ellers er prosjekter for barn og unge som vanlig gitt høy prioritet, sier fordelingsutvalgets leder Tonje Johansson.

18.02.2014
les mer...

KOMP 2014

Ved fristens utløp 15. desember hadde det kommet inn 150 søknader til KOMP 2014. Totalt søknadsbeløp var på 4,8 millioner kroner. Det var dessverre ikke mulig å samle fordelingsutvalget før i begynnelsen av februar. Dette betyr at årets tildeling først offentliggjøres i midten av februar, dvs noe seinere enn tidligere år. Vi beklager dette.

21.01.2014

Mange søknader til KOMP 2013

KOMP hadde søknadsfrist 15. desember. Innen fristens utløp hadde det kommet inn 218 søknader med et samlet søknadsbeløp på kr 5.997.654. Med ca. kr 1.500.000 til fordeling vil således fordelingsutvalget få en svært så utfordrende jobb.


KOMP TILDELING 2012

Innen søknadsfristen 15. desember kom det inn 264 søknader til KOMP 2012, med et samlet søknadsbeløp på vel 7,1 millioner kroner. Til fordeling sto kun 1.570.000 kroner.


Melding til søkere av KOMP-midler 2012

Vi har problemer med tildeling av referansenummer på noen av søknadene. Enkelte søknader kommer inn til oss med like referansenummer. Det betyr at noen søknader vil bli tildelt et nytt referansenummer når søknadsfristen er ute. Vi jobber med å løse problemet.

Om KOMP

Førdefestivalen arrangerer kvart år musikkverkstader og kurs for born og vaksne under festivalen. Dette er ein viktig del av festivalen der ein får møte musikarar og musikken deira og prøve seg sjølv. Her ser de ungar på trommekurs med Felix Navarro på festivalen i 2004.
Foto: Anne Britt Sande

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende til