Digitale årsmøter: En gratis løsning for frivillige organisasjoner

OBOS og Unfold har laget en gratis selvbetjeningsløsning som lar deg gjennomføre årsmøtet på nett.

Digitalearsmoter

Koronaviruset gir utfordringer for organisasjoner og foreninger som skal avholde årsmøte. Med bakgrunn i dagens situasjon kan det besluttes å ikke avholde årsmøter med fysisk oppmøte, men heller gjøre dette digitalt. Vi har allerede skrevet en artikkel med råd om hvordan man kan avholde et digitalt årsmøte, og den kan du lese her.

Digitale hjelpemidler

Mange kjenner allerede til tjenestene Zoom og Microsoft Teams, og vi i Norsk musikkråd har god erfaring med begge tjenestene. Zoom kan ha inntil 1000 deltakere mens Teams kan ha 250. Et ankepunkt ved disse er at gratisutgaven deres har visse restriksjoner. OBOS og Unfold har nå lansert et alternativ som er helt gratis.

Digitale årsmøter er en selvbetjeningsløsning som gjør at alle frivillige lag kan gjennomføre årsmøtet også under koronautbruddet. Dette er tjenesten i korte trekk:

  • 8 dagers åpent digitalt årsmøte (8 dager er valgt fordi generell lovgivning sier at innkallingen til et årsmøte skal skje med minimums 8 dagers varsel)
  • Velkomsmelding, saksliste, diskusjon, avstemming, resultater og protokoll i ett
  • Medlemmer får lenke på sms
  • Ikke løsning for benkeforslag og ulik stemmevekting
  • Tidlig i tjenesten har erfaringen vært at deltakelsesprosenten har økt kraftig (fra 10% til 42%)

Du finner mer utfyllende informasjon om tjenesten på digitaleårsmøter.no, som også inneholder svar på de vanligste spørsmålene. Dersom du likevel ikke finner svar på nettsiden, eller PDF-en som du finner nederst på denne siden, er du velkommen til å sende en e-post til kai@unfold.no.

Lykke til med årets årsmøte!