Det lokale musikk- og kulturrådet og lokaler

Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og fylkesmusikkrådet inviterer til nettmøte for lokale musikk- og kulturråd tirsdag 16. februar kl 18 – 19.

Thumbnail lok mr mote 01

Hvordan sikre gode kulturlokaler?

Norsk musikkråds, Musikkens studieforbunds og fylkesmusikkrådenes omfattende arbeid med musikklokaler viser at de aller fleste lokaler som benyttes av frivillig musikkliv er uegna til aktivitetene. Bedre lokaler til øving og framføring er derfor en sentral oppgave for de fleste lokale musikk- og kulturråd.

På dette nettmøtet rettes oppmerksomheten mot påvirkning av kommunale prosesser, de ulike fasene og partene, hvordan gi innspill mm. Det blir også en kort gjennomgang av sentrale elementer i aktuelle lover, forskrifter og standarder.

Nettmøtet ledes av Trond Eklund Johansen, daglig leder i Innlandet musikkråd. Trond har lang erfaring i både praktisk og strategisk arbeid med musikklokaler i både eget fylke og andre deler av landet.

For å delta, fyll ut og send inn påmeldingsskjemaet under. I forkant av møtet vil du motta informasjon på epost om hvordan du kobler deg på.

Tidspunkt: tirsdag 16. februar kl 18 – 19.


Vi vil gjennomføre flere nettmøter for lokale musikk- og kulturråd i tiden som kommer. Send oss gjerne innspill på tema som ønskes tatt opp. Innspill kan sendes til fylkesmusikkrådet eller erlend.rasmussen@musikk.no.

Supplerende momenter fra Trond Eklund Johansen etter møtet

For de som vil kartlegge i egen kommune – så finnes verktøy for det her:
http://www.kulturalliansen.no/...

Kulturalliansen har etablert en database, og metodikk for registering og lage kommunerapport til bruk i påvirkningsarbeidet for bedre lokaler.
Anbefales!

For de som vil sjekke øverommet de har i dag – her er enkle sjekklister for ulike ensembler
https://www.musikklokaler.no/b...

I tillegg til presentasjonen kan du også laste ned innspillet til kommunedelplan: Oppvekstplan 2018-2025 i Hamar kommune.

Last ned presentasjonen Innspill til kommunedelplan