Konsekvenser Covid-19 og innspill til stimuleringsordning

Kulturalliansen og Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund gjennomfører en kartlegging som tar for seg hvilke konsekvenser koronakrisen har hatt og hva som er utsiktene til å gjenoppta øvelser og aktivitet.

På webinaret presenteres funn fra kartleggingen. I tillegg inviteres det til en drøfting av hvordan en kommende stimuleringsordning kan utformes.

Målgruppen for møtet er daglige ledere/generalsekretærer i musikkorganisasjoner og musikkråd, men tillitsvalgte er også velkommen til å delta.

Møtet gjennomføres på en digital plattform og du må ha lyd og bilde for å delta.

Tid: Torsdag 8. oktober kl 12:00-13:00