Musikkens samfunnsnytte

Kortinfo 18 presenterer to rapporter som begge ser på musikklivets samfunnsnytte, innen henholdsvis helse og økonomi. Rapportene konkluderer med betydelige samfunnsgevinster som en følge av at store deler av befolkningen er aktive innen musikk. Det lokale musikk- og kulturrådet bør bruke konklusjonene i rapportene i lokal omdømmebygging, synlighet, posisjonsstyrking og påvirkning.