Rammeavtaler med TONO

Som følge av koronapandemien må konserter avklares med TONO direkte.

Norsk musikkråd har hatt en sentral rammeavtale med TONO for betaling av vederlag til rettighetsopphavere. I desember var det gode utsikter til at vi på nyåret kunne gjennomføre aktiviteter og konserter. Slik situasjonen er nå, er utsiktene til konserter betraktelig redusert i landets kor, korps, band, orkestre, blues-, jazz,- vise- og rockeklubber.

Norsk musikkråd har vært i samtale med TONO om hvordan vi kan innrette en rammeavtale i 2021. Som følge av smittesituasjonen er det pr i dag ikke hensiktsmessig å etablere en TONO-avtale nå. Alt av fysiske øvelser, prøver og konserter er langt på vei avlyst, og vi må forvente at dette vedvarer noen uker til.

I perioden det ikke er noen sentral rammeavtale, må hvert lag som skal benytte vederlagspliktig musikk på egne konserter, avklare rettighetene med TONO i hvert enkelt tilfelle.

I forbindelse med planlegging av konsert, må laget i forkant av konserten gjøre følgende:

Ikke alle verk innebærer vederlagsplikt. Unntaket er:

  • Konserter der samtlige opphavere og tilretteleggere (arr.) har vært død i mer enn 70 år. Etter dette faller verket i det fri, hvilket betyr at du fritt kan bruke verket uten spesielle tillatelser og du skal heller ikke rapportere eller betale til TONO.
  • Musikkverk som ikke er registrert hos TONO eller hos noen av TONOs internasjonale partnere. Merk: Opphavsretten gjelder fortsatt, men når en opphaver melder seg inn i TONO, overføres forvaltningen av alle musikkverkene dit.

Dette gjelder i første omgang for alle konserter i perioden januar-mars. Det vil si at eventuelle konserter som er allerede er gjennomført i januar og februar, må meldes inn til TONO nå.

Norsk musikkråd og TONO vil møtes igjen nærmere påske for å se om det grunnlag for en ny sentral rammeavtale.