Rammeavtaler med TONO

Inntil videre må konserter avklares med TONO direkte.

Rammeavtalene med TONO er foreløpig ikke videreført fra 1. januar 2022. Dette skyldes konsertrestriksjoner i tillegg til at det må gjøres avklaringer knyttet til TONOs registrering i momsregisteret. Arbeidet med eventuell ny rammeavtale vil tas opp igjen i første kvartal.

I perioden det ikke er noen sentral rammeavtale, må hvert lag som skal benytte vederlagspliktig musikk på konserter de arrangerer selv, avklare rettighetene med TONO i hvert enkelt tilfelle. Dette gjøres på TONOs hjemmeside, se https://www.tono.no/kunder/konsert-event/

Ikke alle verk innebærer vederlagsplikt. Unntaket er:

  • Konserter der samtlige opphavere og tilretteleggere (arr.) har vært død i mer enn 70 år. Etter dette faller verket i det fri, hvilket betyr at du fritt kan bruke verket uten spesielle tillatelser.
  • Musikkverk som ikke er registrert hos TONO eller hos noen av TONOs internasjonale partnere. Opphavsretten gjelder fortsatt, men når en opphaver melder seg inn i TONO, overføres forvaltningen av alle musikkverkene dit.

Informasjon om betaling av vederlag og rapportering under rammeavtalene til Norsk musikkråd frem til 31. desember 2021 finner du her.