Rammeavtaler med TONO

Medlemmer i Norsk musikkråd kan benytte seg av avtalen for å betale vederlag til komponister og tekstforfattere, slik at de kan fortsette å utgi musikk.

Informasjon om betaling av vederlag og rapportering under rammeavtalene til Norsk musikkråd finner du her.

TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av norske og internasjonale rettighetshaverne. Det som betales inn til TONO blir viderefordelt til de komponister og tekstforfatter som er medlem av TONO, slik at de kan fortsette å utgi musikk.

Det frivillige musikklivet inngikk i 2009 en sentral rammeavtale om retten til fremføring av og betaling av vederlag for fremføring av musikkverk som TONO forvalter for sine medlemmer. Avtalen er ble reforhandlet for utøverlag med virkning fra 1. januar 2018 og for arrangørlag med virkning fra 1. januar 2019. Avtalene er nå fornyet fra 1. januar 2020.

Rammeverket som de to avtalene utgjør, dekker alle medlemsorganisasjonene i Norsk musikkråd som jevnlig fremfører offentlige konserter inntil en viss størrelse. I forhold til avtalen fra 2009, er det en økning av TONO-vederlaget som skal betales. Dette skyldes at det er flere konserter enn tidligere som det skal betales for.

Rammeavtale for utøverlag for 2020

Rammeavtalen vil gjelde fra 1. januar for omlag 4.370 utøverlag i 15 organisasjoner. Avtalen gir fremføringsrett til alle konserter som arrangeres av utøverlag (kor, korps, spelemannslag mv.) Rammeavtalen innebærer at TONO fakturerer Norsk musikkråd for hele beløpet, som viderefakturerer dette til organisasjonene i avtalen. TONO-vederlaget for 2020 faktureres organisasjonene i mai. For større konserter og arrangementer som ikke er omfattet av avtalen (som for eksempel festivaler) er det TONOs standardpriser som gjelder, eventuelt at det inngås en egen tilleggsavtale. Avtalen fornyes for 2021 med mindre den sies opp før oktober. Vederlag for 2021 reguleres i henhold til TONOs definisjon av lønns- og prisvekst.

Rammeavtale for arrangørlag for 2020

Rammeavtalen gjelder fra 1. januar for 259 arrangørlag og klubber tilsluttet 7 organisasjoner samt enkelte av Norsk musikkråds regionledd. Festivaler er ikke omfattet av rammeavtalen. Vederlagsbeløpet er basert på en sum antall konserter for alle organisasjonene i avtalen. Estimatet over antall konserter leder frem til en fastpris. Denne fastprisen faktureres NMR og blir deretter fordelt organisasjonene. Avtalen forlenges for ett kalenderår av gangen med mindre den sies opp 3 måneder før årsslutt. Dersom organisasjonene ønsker å tre ut av avtalen, må det med andre ord skje før oktober, ellers fornyes avtalen for et nytt år. Vederlaget reguleres i henhold til TONOs definisjon av lønns- og prisvekst. Eventuelt nye lag som skal omfattes av avtalen, vil kunne tas opp ved enighet om dette mellom TONO og NMR. Disse vil i tilfelle gjelde fra det tidspunkt TONO og NMR fastsetter (justeres halvårlig).

Musikken som fremføres må rapporteres

En forutsetning for rammeavtalene er at det enkelte medlemslag rapporterer direkte til TONO hvilken musikk som blir fremført. Dette er nødvendig for at avregningen mellom rettighetshaverne skal være korrekt. Du er pliktig til å rapportere for alle offentlige konserter hvor medlemslaget (lokallaget) er arrangør. Rapportene skal sendes fortløpende til TONO. Husk å opplys om hvilken organisasjon det gjelder og at medlemslaget er tilknyttet rammeavtalen til Norsk musikkråd.

Spørsmål? Kontakt oss!

Hold oss gjerne informert dersom det oppleves uklarheter i hvordan avtalen skal praktiseres eller dere har andre tilbakemeldinger til oss.

Spørsmål om rammeavtalene kan rettes til tono@musikk.no