Konferanse for lokale musikk- og kulturråd 2015

Den årlige landskonferansen for lokale musikkråd var i år lagt til Hamar, med start umiddelbart etter Musikkrådets og Studieforbundets landskonferanse om musikklokaler. Over 30 deltakere fra lokale musikkråd over store deler av landet deltok, fikk med seg mange gode foredrag, nyttige gruppearbeid og god inspirasjon til det videre arbeidet i egen kommune.

Kommunevalget i 2015 og lokalt lobbyarbeid

Programmet i år startet med å ta utgangspunktet i kommunevalget som ble holdt for 2 uker siden - og Christin Sund fra Norsk musikkråd var første foredragsholder - med temaet "Veien til innflytelse". Christin er selv lokalpolitiker i Oslo og nestleder i Oslo Idrettskrets og har lang erfaring med lokalt lobbyarbeid - i tillegg til å være ansett i Norsk musikkråds sentraladministrasjon.

Hennes råd om kontakt med kommunen og hvordan et lokalt musikkråd kan opparbeide seg og pleie politiske kontakter var både praktiske og konkrete, og satte forsamlingen i god modus på fredag ettermiddag.

Tor Inge Martinsen, lokalpolitikerr i Hame for By- og Bygdelista tok opp tråden videre og fulgte opp og utdypet mye av det som Christin sa, med en noe annen vinkling. Samlet ga de to innleggene og det påfølgende gruppearbeidet en god start på konferansens første dag.

Min kulturfordel, musikkrådets fordelsprogram

Kjetil Bjelke jobber med Norsk musikkråds nye fordelsprogram "Min kulturfordel", og presenterte arbeidet så langt. Fordels"appen" ventes å bli presentert tidlig i 2016, og det arbeides for tiden med programmering parallelt med forhandlinger med aktuelle og potensielle leverandører. En del aktører er allerede på plass, og flere vil komme til før lansering - som sagt våren 2016.

Kommunen og det lokale musikklivet

Nettsiden www.musikk.no/lokmr inneholder mye nyttig for de lokale musikkrådene. Jon G. Olsen, daglig leder i Akershus musikkråd, tok utgangspunkt i nettsiden for å gå gjennom lokale musikkråd - hva er et lokalt musikkråd, beskrivelse av vedtekter, handlingsplan, hva gjør lokale musikkråd mm. Nettstedets "redskapsbu" inneholder mye matnyttig både for musikkråd og lokale musikklag, og nettstedet gir en god innføring i de fleste sider ved lokale musikkråd.

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har også laget en del "kortinfo"er, små foldere som på 4 sider gir overrsiktlig informasjon om enkelt-temaer. Det er til nå laget 6 slike, flere er under utarbeidelse.

Trondheim kulturnettverks oppgaver for Trondheim kommune

I løpet av de siste årene har Trondheinm kulturnettverk utviklet seg til en viktig aktør i kulturlivet i Trondheim, og arbeider aktivt på mange plan for det lokale musikklivet. Styreleder Svein Morten Fossum holdt et meget interessant innlegg om både det politiske og praktiske arbeidet - og om hvordan de har arbeidet for å få til den snuoperasjonen som har skjedd de siste tre årene.

En ny vår for sangen i Norge

Jarle Flemvåg, prosjektleder for "Krafttak for sang" tok for seg både krafttaks-prosjektet som helhet og spesielt utviklingen i krafttaket de siste to år. Han sa at musikkrådene og det lokale kor- og sang-livet kan spille en stor rolle særlig innenfor satsingsområdene "Syngende kommuner", "Sang i lokalsamfunnet" og "Sang i eldreomsorgen". Det ble også gruppearbeid på hvordan de lokale musikkrådene kunne være med på det lokale sang-krafttaket, og på den måten også bli enda mer synlig i sine lokalsamfunn.

Veier til synlighet - hvordan få et godt omdømme

Siste økt på en lang konferansedag var viet omdømmebygging for musikkråd - hva påvirker vårt omdømme og hvordan arbeide for å få et godt omdømme hos de som betyr noe for musikkrådet. Det var Jon G. Olsen som ledet deltakerne gjennom denne seansen. Han gikk også kort gjennom Frivillighet Norges helt nye "forslag til god praksis for styrearbeid" som sluttbehandles i Frivillighet Norge tidlig i oktober.

Dagen sluttet med en diskusjon og erfaringsutveksling med bruk av sosiale medier i det lokale musikkrådet, og selv om det var sent på dagen var forsamlingen meget aktiv og delte villig sine erfaringer om Facebook, Twitter, bruk av nettsider etc med ed andr deltakerne.

Musikklokaler og akustikk - hva nå?

Søndagen var det Trond Eklund Johansen, daglig leder i Hedmar og Oppland musikkråd og medlem i Utvalg for musikklokaler som var hovedforedragsholder. Han gav en god og matnyttig innføring den nye norske standarden for akustikk i musikklokaler, NS 8178 (les mer om standarden her). Med NS 8178 har vi fått et redskap som sier noe om hvilken musikk som trives i hvilke rom. Johansen understrekte at romvolum er det aller viktigste. Er rommet for lite, hjelper det nesten ikke hva man gjør, særlig for akustisk musikk. Videre er A4 en godt egnet romform. Taket bør vøre flatt og egenvekten i materialene bør være høy. Hvis rommet er lite, bør ikke veggee være parallelle.

Norsk musikkråd har gjennomført aktustikk måliner i over 300 lokaler rundt om i landet (se her for kart over hvor målingene er gjort). Johansen viste fram noen av målerapportene og eksempler på tiltak som har gjort lokalene bedre egnet for formålet de brukes til. Eksemplene viste at man kan komme langt med forbedringstiltak for 100.000 - 150.000 kr. Men det er viktig å gjøre aktustikkmåling og få en aktustiker til å bestemme hvilke tiltak som skal gjøres for at utbedringene skal bli vellykket.

Han tipset også interesserte til å ta en titt på http://www.mcsquared.com/problems.htm, et interessant kanadisk nettsted om akustikk med lydeksempler.