Personvern og GDPR

EUs forordning om personvern trådte i kraft i EU 25. mai 2018 og ny personopplysningslov trådte i kraft 20. juli 2018. Det kan være vanskelig å orientere seg i GDPR-regelverket. Vi har utarbeidet to veiledere som kan være nyttige i organisasjonens implementering av GDPR i den daglige driften.