15. Musikklokaler

De færreste lokaler som benyttes til musikkaktiviteter er egnet for formålet. Siden lagene i våre mer enn 40 nasjonale medlemsorganisasjoner er storbrukere av musikklokaler, så er arbeidet med musikklokaler Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds største faglige innsatsområde.

Kortinfo 15 ROMAKUSTIKK med- og motspiller gir en innføring i viktige egenskaper i forhold til et lokales egnethet, og hva slags musikk lokalet passer til.

Musikklokaler.no er vårt eget kunnskapsnettsted for initiering, etalering, utbedring og drift av musikklokaler. Her finner du flere publikasjoner som er nyttige for lokale musikk- og kulturråd, bl a Lokaler til musikkformål – Norsk musikkråds normer og anbefalinger, og Sjekklister for øverom for hhv band, kor og korps.