15. Musikklokaler

De færreste lokaler som benyttes til musikkaktiviteter er egnet for formålet. Siden lagene i våre mer enn 40 nasjonale medlemsorganisasjoner er storbrukere av musikklokaler, så er arbeidet med musikklokaler Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds største faglige innsatsområde.

Kortinfo 15 A ROMAKUSTIKK med- og motspiller gir en innføring i viktige egenskaper i forhold til et lokales egnethet.

15 B omtaler hvilket rom som passer til hva. I tabellen i vedlegget til 15 B er krav til størrelse på rom til hhv kor, korps og band eksemplifisert ut fra antall utøvere. Her er også lagerbehov kommentert.

Musikklokaler.no er vårt eget kunnskapsnettsted for initiering, etalering, utbedring og drift av musikklokaler. Her finner du flere publikasjoner som er nyttige for lokale musikk- og kulturråd, bl a Lokaler til musikkformål – Norsk musikkråds normer og anbefalinger, og Sjekklister for øverom for hhv band, kor og korps.

KURS: AKUSTIKK OG LOKALER FOR LOKALE MUSIKKRÅD

Musikkens studieforbund har utviklet ei kurspakke om akustikk og lokaler som fylkesmusikkrådene kan holde for lokale musikk- og kulturråd. Kurset er på fire deler. Hver del er beregnet til to timers varighet. Formålet er å øke lokalerådenes kompetanse på dette viktige området.

Innhold:
Kurs 1 del 1 Grunnleggende kunnskap om akustikk og lokaler
Kurs 1 del 2 Det lokale musikkrådet og musikklokaler
Kurs 2 del 1 Forbedre eksisterende lokaler i kommunen
Kurs 2 del 2 Nybygg og tilbygg

Lokale musikk- og kulturråd kan bestille kurset fra sitt fylkesmusikkråd.

YTTERLIGERE INFORMASJON OM KURSET

Kurspakken om akustikk og lokaler passer for lokale musikk- og kulturråd og andre som ønsker å få en innføring i:

 • Grunnleggende kunnskap om akustikk og musikklokaler.
 • Hvorfor riktig akustikk er viktig.
 • Strategisk arbeid og praktiske prosesser for å få egnete lokaler til øving og konsert.

Kurspakken består av fire deler som varer i ca to timer hver. Hver kursdel kan bestilles separat, så lenge minst to av delene bestilles. Kurspakken som helhet er inndelt på denne måten:

Kurs 1 Del A

Grunnleggende kunnskap om akustikk og lokaler:

Kurset gir deltakeren grunnleggende kunnskap om akustikk og lokaler. Denne kunnskapen er en nødvendig plattform for videre arbeid med emnet.

Følgende emner blir gjennomgått:

 • Grunnleggende begreper og hva de betyr.
 • Hvorfor er egnete lokaler viktig?
 • Hva er et godt lokale til musikkutøvelse?

Kurs 1 Del B

Det lokale musikkrådet og musikklokaler

Kurset gir deltakeren praktisk kunnskap om følgende emner:

 • Kartlegging av musikklokaler
 • Dialog med kommunen
 • Prioritering og planlegging

Kurs 2 Del A

Forbedre eksisterende lokaler i kommunen

Kurset tar for seg den praktiske prosessen med hvordan forbedre eksisterende musikklokaler i kommunen.

Følgende emner blir gjennomgått:

 • Registrering av lokaler og måling av akustikk
 • Vurdering av lokaler og utbedring av akustiske forhold
 • Prioritering av tiltak, og hvordan finansiere arbeidet

Kurs 2 Del B

Nybygg og tilbygg – tilpassede lokaler i nye byggeprosesser

Når kommunen skal bygge nye lokaler som skal huse musikkaktiviteter, er det viktig at musikklivet melder seg på så tidlig som mulig i prosessen for å sikre hensiktsmessige lokaler.

Dette kurset gir deltakeren viktig kunnskap om byggeprosesser om hvordan, og ikke minst når man kan påvirke disse.