7. Lokalt kulturpolitisk arbeid

Påvirkning er en viktig oppgave for det lokale musikk- og kulturrådet. Her finner du tips til hvordan rådet kan jobbe strategisk kulturpolitisk.