7. Lokalt kulturpolitisk arbeid

Påvirkning er en viktig oppgave for det lokale musikk- og kulturrådet. I denne kortinfo finner du tips til hvordan rådet kan skaffe seg innflytelse i lokal kulturpolitikk.