Kopinor

Kopinoravtalene sikrer enkel tilgang til kunnskap og kultur, gjennom rett til å kopiere fra opphavsrettslig beskyttet materiale.

Kopinoravtalene sikrer enkel tilgang til kunnskap og kultur, gjennom rett til å kopiere fra opphavsrettslig beskyttet materiale.Kor-, korps- og orkestermiljøet er storforbrukere av noter. både i form av originaler og kopierte eksemplarer. Kopinor sikrer opphavsmenn og utgivere betaling for den kopieringen som skjer, noe som gir økonomisk grunnlag for at nye verk kan bli skapt. De ubyråkratiske Kopinor-avtalene gir ensemblene en enklere hverdag, uten krav til rapportering eller dokumentasjon av kopieringen. Som medlem av Korpsnett Norge eller Norges Musikkorps Forbund har du allerede en avtale med Kopinor. Har du sørget for at ditt kor eller orkester er dekket?

Les mer om gjeldende avtaler for kor, korps og orkester