Organisasjonskunnskap og organisasjonsarbeid

Kurset består av to deler. Hver del er beregnet til to timers varighet. Målgruppe er tillitsvalgte og andre i lokale musikk- og kulturråd. Formålet er å øke generell kunnskap om frivillige organisasjoner og organisasjonsarbeid.

Innhold

 • Kurs 3 del A: Grunnleggende organisasjonskunnskap
 • Kurs 3 del B: Praktisk organisasjonsarbeid

Lokale musikk- og kulturråd kan bestille kurset gjennom sitt fylkesmusikkråd.

YTTERLIGERE INFORMASJON OM KURSET

Kurspakken om organisasjonskunnskap og organisasjonsarbeid passer for lokale musikk- og kulturråd som ønsker en innføring i:

 • Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds totale organisasjonsstruktur
 • Grunnleggende kunnskap om frivillige organisasjoner
 • Drift av lokale musikk- og kulturråd

Kurspakken består av to deler som varer i ca. to timer hver. Hver kursdel kan ikke bestilles separat, unntatt hvis delen kobles til en annen totimers modul fra en annen kurspakke (f.eks. kurspakken om akustikk og lokaler).

Kurs 3 del A

Grunnleggende organisasjonskunnskap

Kurs 3 del A tar for seg grunnleggende organisasjonskunnskap. Denne kursdelen innledes av en gjennomgang av Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund-strukturen. Formålet er å gjøre de lokale rådene kjent med at de er en del av en stor helhet, og at de trygt kan søke hjelp og støtte i hele denne helheten. Resten av kurs 3 del A omhandler grunnleggende organisasjonskunnskap.

Kurset gir deltakeren bl.a. kunnskap om følgende emner:

 • Hva er en frivillig organisasjon?
 • Styret og styrearbeid
 • Forberedelser til og gjennomføring av årsmøter
 • Varslingsrutiner og personvern

Kurs 3 del B

Praktisk organisasjonsarbeid

Kurs 3 del B tar for seg praktisk organisasjonsarbeid. Kurset gjennomgår hvilke arbeidsoppgaver et musikkråd kan eller bør utføre, og hvordan man går frem for å utføre disse oppgavene.

Kurset gir deltakeren bl.a. kunnskap om følgende emner:

 • Tilegning av kunnskap
 • Nettverksbygging og samarbeid
 • Arbeid for gode ramme vilkår for det frivillige musikklivet
 • Gjøre hverdagen enklere for medlemsorganisasjonene
 • Arrangementer og annet