11. Nettside for lokale musikk- og kulturråd

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund tilbyr lokale musikk- og kulturråd å bruke sitt system til egne nettsider. Fylkesmusikkrådene bruker samme system.

I kortinfo 11 kommenteres også god nettkultur, bruk av lenker og bilder, redaktøransvar mm.