Varsling

Vet du om kritikkverdige forhold knyttet til noen av Norsk musikkråds tilskuddsordninger? Da håper vi at du vil si ifra til oss.

Norsk musikkråd jobber for rettferdig fordeling av midler og kvalitet i alle ledd i vår forvaltning. Det er derfor viktig for oss å avdekke eventuell misbruk av våre tilskudd.

På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan kontakte oss dersom du har informasjon om kritikkverdige forhold knyttet til våre tilskuddsordninger, slik at vi kan undersøke nærmere.

Hva kan jeg varsle om?

Eksempler på forhold du kan si ifra om:

  • Mottaker som har fått tilskudd på uriktig grunnlag. For eksempel, søkt penger til samme organisasjon under flere navn.
  • Mottaker har fått tilskudd til en oppdiktet forening eller til en aktivitet som ikke har funnet sted.
  • Misbruk av midler. Det vil si, at penger vi har tildelt brukes til noe annet enn det de skal.
  • Øvrig økonomisk mislighold, som for eksempel brukt pengene til privat bruk.

Vi ønsker at det skal være lav terskel for å gjøre oss oppmerksomme på noe som skurrer. Selve vurderingen av forholdet tar vi oss av, og vi tar heller en kontroll for mye enn en for lite.

Hvem kan varsle?

Enkeltpersoner, styre i et lokalt lag, eller andre som vet om forhold som strider imot retningslinjene til våre tilskuddsordninger.

Hvordan varsler jeg?

Send oss en e-post på tilskudd@musikk.no. Beskriv forholdet så konkret som mulig, og legg ved konkrete eksempler og dokumentasjon dersom du har det. Vi har også laget et enkelt skjema som du kan benytte deg av. Skjemaet finner du nederst på denne siden.

Kan jeg være anonym?

Dersom du ønsker å være anonym, kan du fylle ut skjemaet under uten å legge inn e-postadresse. Vi gjør oppmerksom på at vi da ikke vil ha mulighet til å kontakte deg for mer informasjon ved behov. Dette kan begrense vår mulighet til å følge opp eller avklare innholdet i varselet.

Hva skjer etter at jeg har meldt inn noe?

Norsk musikkråd følger opp alle varsler som kommer inn og behandler disse konfidensielt. Vi beholder meldingen til den er ferdig behandlet. Dersom det ikke blir noen videre sak, slettes varselet. Varselet behandles av et utvalg bestående av generalsekretær, saksbehandler og spesialrådgiver. Slik ser prosessen ut:

  1. Møte i varslingsutvalg som vurderer varselet
  2. Innhenting av mer informasjon ved behov
  3. Utvalget fatter en beslutning og informerer varsleren

Utvalget arbeider etter de ordinære varslingsrutinene i Norsk musikkråd. Varsler med større omfang og høyere alvorlighetsgrad behandles også av kontrollkomiteen.

Når blir saken behandlet?

Varsel skal som hovedregel behandles innen en måned. Dersom det forventes å ta lenger tid enn det, skal det gis et foreløpig svar hvor det gjøres rede for grunnen til dette.

Send inn varsel

Navn på deg som varsler. Dersom du vil være anonym, lar du være å fylle inn noe her.

E-posten til deg som varsler. Dersom du vil være anonym, lar du være å fylle inn noe her. Vi gjør oppmerksom på at vi da ikke vil ha mulighet til å kontakte deg for mer informasjon.

Husk å beskrive hvem, hva, hvor og når – helst med konkrete eksempler.

Her kan du laste opp dokumentasjon dersom du har det.

Har du innspill til innholdet på denne siden, eller spørsmål du ikke fikk svar på? Send oss gjerne en e-post på tilskudd@musikk.no. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre innholdet på nettsidene våre, og blir glade for tilbakemeldinger.