Kortinfo

Etter prinsippene kort, oversiktlig og inspirerende har vi laget en serie korte infofoldere for lokale musikk- og kulturråd. Noen er ganske enkle oversikter, andre er mer dyptpløyende veiledninger, og noen har vedlegg. Maler for lokal tilpasning finner du som nedlastbare Word-filer.

Hvis du skal etablere et nytt musikk- og kulturråd, så anbefaler vi kortinfo nr 1 – 5 som ei startpakke.

Kortinfoene revideres med ujevne mellomrom med henhold til innhold, nummerering og annet. Seneste versjon kan du alltid laste ned her. Og det legges tidvis ut nye - sjekk tilfanget!