Kort, oversiktlig og inspirerende

Etter prinsippene kort, oversiktlig og inspirerende har vi laget en serie korte infofoldere for lokale musikk- og kulturråd. Noen er ganske enkle oversikter, andre er mer dyptpløyende veiledninger, og enkelte har vedlegg. Kortinfoer i form av maler som krever lokal tilpasning ligger også som nedlastbar Word-fil.

Vi anbefaler kortinfo nr 1 – 5 som ei startpakke hvis du skal etablere et nytt lokalt musikk- og kulturråd.

OBS: Noen kortinfoer er tatt ut for omarbeiding og flere er på gang, så følg med her!