Norges musikkommune

Norsk musikkråd har hvert år siden 2013 kåret en norsk kommune som har utmerket seg i arbeidet med å tilrettelegge for lokalt musikkliv. Kåringen tar utgangspunkt i hvilke muligheter innbyggere i alle aldersgrupper har til å delta i og oppleve musikk (dette i tråd med Norsk musikkråds verdigrunnlag). Juryen ser blant annet etter i hvilke grad kommunens musikkvisjoner er nedfelt i planer og strategier, og hvor synlig aktør kommunen er i det lokale musikklivet. Ikke minst er det viktig at kommunene legger til rette for at innbyggerne har ordentlige og egnete øvingsfasiliteter og arenaer for fremføring.