Frifond musikk

Frifond musikk støtter band, grupper, kor og ensembler over hele landet. Dere kan få opptil 6000 kroner til gruppen, 10.000 kroner til innspilling og 35.000 kroner til større musikkprosjekter, som å arrangere festival eller lengre kursrekker.

30300 Dognfluer foto Lucas Leonardo Ibanez Faehn

Frifond musikk tildeles gjennom Kulturdepartementets disponering av overskuddet til Norsk Tipping. Årlig avsettes omlag 10,5 millioner kroner til Frifond musikk. Dette beløpet inkluderer avsetningen til Frifond kompetanse og aktivitet.

Gruppen din kan søke tilskudd til for eksempel å lage eller fremføre musikk, leie av musikkstudio og utstyr, arrangere konsert eller musikkfestival.

Frifond musikk er for frittstående, lokalt organiserte grupper som ikke er medlemmer i en nasjonal organisasjon.

For å få støtte må:

  • dere være en gruppe på minst tre aktive deltagere
  • 1/3 av de som arrangerer og er med på aktiviteten være under 26 år
  • aktiviteten skje i din hjemkommune

Grupper med deltagere under 20 år prioriteres ved tildelingene.

Søk her Les mer