Kulturrom

Kulturrom gir støtte til utstyr som skal benyttes under øving og fremføring, samt utbedring av arenaers bygg og akustiske egenskaper/forhold.

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrordningen) tildeles gjennom Kulturdepartementets disponering av overskuddet til Norsk tipping. I 2018 utgjorde dette 28,42 millioner.

Midlene gis i form av tilskudd til:

  • Fremføring: Utstyr som skal benyttes i fremføringssammenheng, dvs. lydutstyr, lysutstyr og sceneteknisk utstyr og innretninger.
  • Øving: Utstyr som skal benyttes i øvingssammenheng og som kommer flere aktører i et fellesskap til gode.
  • Bygg og akustisk utbedring av arenaer: Nærmere bestemt en akustisk forprosjektrapport utarbeidet av fagakustiker for kartlegging av de akustiske forholdene, lydisolerende og romakustiske tiltak i lokaler til øving og fremføring, bygging av lokaler til øving, samt til Øvingsbinger.

Målgruppe: Kulturarenaer og Arrangør- og utøverfellesskap der hovedaktiviteten innenfor virksomheten er rettet mot utøvelse eller fremføring av musikk og scenekunst.

Søknadsfrist er 2. mars og 1. september.

Les mer