Kulturrom

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler.
Hovedsøknadsfrist er 1. mars og 1. september hvert år.

Gjennom å administrerer offentlige midler, jobber ordningen for å bygge opp kulturrom i hele landet med grunnleggende teknisk infrastruktur, som skal kunne brukes av mange.

Hva gir Kulturrom tilskudd til?

Teknisk utstyr - Grunnleggende teknisk utstyr til øving og fremføring:

  • Fremføringsutstyr: Tilskudd til lyd- og lysutstyr som for eksempel PA, lysmikser, lyskilder og mikrofoner. Gir også tilskudd til annet sceneteknisk utstyr som trosserigg og sceneplattinger, ol.
  • Øvingsutstyr: Tilskudd til grunnleggende lydutstyr som blant annet sanganlegg, trommesett, forsterkere, dansematter eller annet nødvendig utstyr som har fast plassering i et øvingslokale.

Lokaler - Bedre akustikk og utbedring av øvingrom, prøve- og fremføringslokaler:

Grønnere investeringer i lokaler og utstyr:
For å redusere klimaavtrykket til kulturlivets fysiske infrastruktur utlyser Kulturrom midler til grønnere investeringer. Her gis det tilskudd til innleie av teknisk utstyr, grønn kompetanse, mulighetsstudier og reparasjon av utstyr.
Løpende søknadsfrist.

Tilskudd og egenandel:
Kulturrom fullfinansierer ingen tiltak og det stilles krav om egenandel. Ideelle virksomheter, som lag, foreninger, stiftelser og ideelle aksjeselskap m.m., må budsjettere med en egenandel på minimum 25%

Se også Kulturroms tips til utøverfelleskap:
Tips til kor som skal søke tilskudd fra Kulturrom
Tips til korps som skal søke tilskudd fra Kulturrom

Les mer

Tilskudd til akustikkmåling av musikklokaler

Kulturrom har opprettet en tilskuddsordning for at flest mulig lokaler skal kunne tilbys en akustikkmåling. Våre fylkesmusikkråd kan måle ditt lokale!

Les mer