Kulturrom

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler.
Søknadsfrist er 1. mars og 1. september hvert år.

Gjennom å administrerer offentlige midler, jobber ordningen for å bygge opp kulturrom i hele landet med grunnleggende teknisk infrastruktur, som skal kunne brukes av mange.

Hos Kulturrom kan dere søke om midler til teknisk utstyr og til bygg og utbedringer.

Teknisk utstyr til kulturrom innebærer det grunnleggende utstyret som trengs til øvingslokaler og fremføringsarenaer.

Det finnes tre ulike tilskuddsområder:

  • Øvingsutstyr (For eksempel: sanganlegg, trommesett, gitarforsterkere, bassforsterker og keyboard/stagepiano)
  • Fremføringsutstyr (For eksempel: PA-anlegg, mikrofoner, lyskilder og DJ-utstyr)
  • Tilskudd til teknisk vedlikehold av gammelt utstyr. (Dette tilskuddsområdet kan benyttes om dere har kjøpt inn fremføringsutstyr med tilskudd fra Kulturrom, som nå har vært i bruk i over 5 år)

Bygg og utbedring av kulturrom deles inn i tre tilskuddsområder:

  • Akustisk forprosjektrapport (Forprosjektrapporten utarbeides av en fagakustiker for å kartlegge de akustiske forholdene i lokalet, med tanke på romakustikk og lydisolasjon)
  • Enkle romakustiske tiltak (Dette vil normalt begrenses til akustisk overflatebehandling i eksisterende lokaler)
  • Bygging- og større akustiske utbedringer av øvingsrom og lokaler

Søknadsfrist er 1. mars og 1. september hvert år!

Les mer

Tilskudd til akustikkmåling av musikklokaler

Kulturrom har opprettet et nytt tilskuddsområde for at flest mulig lokaler skal kunne gjennomføre en akustikkmåling. Våre fylkesmusikkråd kan måle ditt lokale!

Les mer