Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner

Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner tildeles gjennom Kulturdepartementets disponering av overskuddet til Norsk tipping. I 2019 ble 18,9 millioner kroner fordelt til 28 nasjonale musikkorganisasjoner.


Norsk musikkråd forvalter tilskuddet på vegne av Kulturdepartementet. Alle nasjonale musikkorganisasjoner kan søke om tilskudd til drift fra denne ordningen.

Søknadene blir behandlet av et fordelingsutvalg bestående av representanter fra søkerorganisasjonene, samt en uavhengig representant.

Fordelingsutvalg 2020-2021

Styret i Norsk musikkråd oppnevner fordelingsutvalg etter innstilling fra mottakerorganisasjonene.

  • Gruppe A: Trine Lise Skorpen med vara Per Erling Løkken og Ragnhild Hadland med vara Anne Handeland.
  • Gruppe B: Jo Tandrevold med vara Haley Shea.
  • Gruppe C: Kristian Ulyses Andaur med vara Bent Åserud.
  • Gruppe D: Liv Bakke Kvinlog med vara Tone Nøtvik Jakobsen.
  • Gruppe E: Audun Reithaug med vara Victoria Liedbergius.

Monica Ifejilika fra styret tiltrer utvalget som observatør.

Spesialrådgiver Christin Sund er sekretær for fordelingsutvalget.

Søknadsfrist er 25. februar for tilskudd påfølgende år (søker du om tilskudd for 2021 er søknadsfristen 25. februar 2020).

Fordelingsutvalget vedtar årets fordeling i sitt møte i begynnelsen av juni, og fordelingsvedtak sendes søkerorganisasjonene senest innen utgangen av juni.

Tildelinger fra Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner 2018 og 2019

Organisasjon Tildeling 2018 Tildeling 2019
AKKS Norge kr 1 505 628 kr 1 595 970
BandOrg kr 673 239 kr 870 000
De Unges Orkesterforbund kr 375 221 kr 383 970
Dissimilis Norge kr 258 938 kr 450 000
FONOKO kr 103 575 kr 109 800
Korpsnett Norge kr 419 687 kr 550 000
Musikk fra Livets Begynnelse kr 569 664 kr 603 900
Musikkpedagogene Norge kr 340 996 kr 361 500
Norges Kirkesangforbund kr 650 515 kr 689 600
Norges Korforbund kr 3 147 653 kr 3 336 600
Norsk Americana Forum kr 267 551 kr 240 796
Norsk Bluesunion kr 472 148 kr 700 000
Norsk forening for musikkterapi kr 472 148 kr 501 000
Norsk Kammermusikkforbund kr 174 007 kr 156 606
Norsk Kvedarforum kr 55 608 kr 59 000
Norsk Langeleikforum kr 41 969 kr 44 500
Norsk mandolin- og balalaikaorkesterforbund kr 94 430 kr 96 000
Norsk Munnharpeforum kr 65 770 kr 69 750
Norsk munnspillforum kr 72 503 kr 76 850
Norsk musikkbibliotekforening kr 78 692 kr 83 500
Norsk Sangerforbund kr 269 296 kr 285 500
Norsk sangerforum kr 932 178 kr 1 100 000
Norsk Suzukiforbund kr 93 218 kr 98 900
Norsk Viseforum kr 1 131 582 kr 1 199 500
Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund kr 1 184 995 kr 1 256 100
Norske Trekkspilleres Landsforbund kr 1 069 153 kr 1 133 400
Pascal Norge kr 94 430 kr 84 987
SUM kr 17 048 814 kr 18 918 229