Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner

Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner tildeles gjennom Kulturdepartementets disponering av overskuddet til Norsk Tipping.

I 2021 ble 19,4 millioner kroner fordelt til 30 nasjonale musikkorganisasjoner.

Norsk musikkråd forvalter tilskuddet på vegne av Kulturdepartementet. Alle nasjonale musikkorganisasjoner kan søke om tilskudd til drift fra denne ordningen.

Søknadene blir behandlet av et fordelingsutvalg bestående av representanter fra søkerorganisasjonene, samt en uavhengig representant.

Fordelingsutvalg 2020-2021

Styret i Norsk musikkråd oppnevner fordelingsutvalg etter innstilling fra mottakerorganisasjonene.

  • Gruppe A: Trine Lise Skorpen med vara Per Erling Løkken og Ragnhild Hadland med vara Anne Handeland.
  • Gruppe B: Jo Tandrevold med vara Haley Shea.
  • Gruppe C: Kristian Ulyses Andaur med vara Bent Åserud.
  • Gruppe D: Liv Bakke Kvinlog med vara Tone Nøtvik Jakobsen.
  • Gruppe E: Audun Reithaug med vara Victoria Liedbergius.

Monica Ifejilika fra styret tiltrer utvalget som observatør.

Spesialrådgiver Christin Sund er sekretær for fordelingsutvalget.

Søknadsfrist er 25. februar for tilskudd påfølgende år (skal du søke om tilskudd for 2022 er søknadsfristen 25. februar 2021). Søknadsfristen har gått ut.

Fordelingsutvalget vedtar årets fordeling i sitt møte i begynnelsen av juni, og fordelingsvedtak sendes søkerorganisasjonene senest innen utgangen av juni.

Retningslinjer for alle tilskuddsordninger er vedtatt av styret i Norsk musikkråd.

Tildelinger fra Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner 2018, 2019 og 2020

Organisasjon Tildeling 2021 Tildeling 2020 Tildeling 2019
AKKS kr 1 633 475 kr 1 595 970 kr 1 595 970
BandOrg kr 892 366 kr 870 000 kr 870 000
De Unges Orkesterforbund kr 400 000 kr 391 000 kr 383 970
Dissimilis Norge kr 460 575 kr 450 000 kr 450 000
FONOKO kr 112 380 kr 109 800 kr 109 800
Korpsnett Norge kr 562 925 kr 550 000 kr 550 000
Musikk fra Livets Begynnelse kr 618 092 kr 603 900 kr 603 900
Musikkpedagogene Norge kr 381 500 kr 361 500 kr 361 500
Norges Kirkesangforbund kr 705 806 kr 689 600 kr 689 600
Norges Korforbund kr 3 415 010 kr 3 336 600 kr 3 336 600
Norges Musikkorps Forbund kr 2 845 842 kr 2 780 500 kr 2 780 500
Norsk Americana Forum kr 195 044 kr 216 716 kr 240 796
Norsk Bluesunion kr 717 890 kr 700 000 kr 700 000
Norsk forening for musikkterapi kr 512 774 kr 501 000 kr 501 000
Norsk Kammermusikkforbund kr 160 286 kr 156 606 kr 156 606
Norsk Kvedarforum kr 59 000 kr 59 000 kr 59 000
Norsk Langeleikforum kr 45 000 kr 44 500 kr 44 500
Norsk mandolin- og balalaikaorkesterforbund kr 96 000 kr 96 000 kr 96 000
Norsk Munnharpeforum kr 71 389 kr 69 750 kr 69 750
Norsk munnspillforum kr 78 656 kr 76 850 kr 76 850
Norsk musikkbibliotekforening kr 83 500 kr 83 500 kr 83 500
Norsk Sangerforbund kr 292 209 kr 285 500 kr 285 500
Norsk sangerforum kr 1 125 850 kr 1 100 000 kr 1 100 000
Norsk Stemmepedagogisk Forum (Evta) kr 45 000 kr 30 000 -
Norsk Suzukiforbund kr 101 224 kr 98 900 kr 98 900
Norsk Viseforum kr 1 227 688 kr 1 199 500 kr 1 199 500
Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund kr 1 285 618 kr 1 256 100 kr 1 256 100
Norske Trekkspilleres Landsforbund kr 1 165 035 kr 1 133 400 kr 1 133 400
Pascal Norge kr 90 000 kr 84 987 kr 84 987
SUM kr 19 405 134 kr 18 931 179 kr 18 918 229