13 A. Tilskuddsordninger for lokale kulturaktører

I kortinfo 13 A presenterer vi noen av de mest aktuelle nasjonale tilskuddsordningene for lokale musikk- og kulturråd, deres medlemslag og andre lokale aktører.

Tips til hvordan skrive gode søknader og rapporter finner du i kortinfo 13 B.