13. Tilskuddsordninger for lokale kulturaktører

I dette kortinfo presenterer vi noen av de mest aktuelle nasjonale tilskuddsordningene for lokale musikk- og kulturråd, deres medlemslag og andre lokale aktører.