Driftstilskudd til frivillige kulturorganisasjoner 2000 - 2020

På oppdrag fra Kulturalliansen har Mette Vårdal fra Kultivator utarbeidet en rapport om driftstilskudd til frivillige kulturorganisasjoner 2000 – 2020.

Rapportens hovedkonklusjoner er:

  • Det finnes ingen felles begrunnelse eller målsetting for tilskudd til kulturfrivilligheten, men et utall ulike støtteordninger
  • Ordningene er stort sett begrunnet i fag og aktivitet, ikke i eksistens
  • Tilskudd til den demokratisk oppbygde kulturfrivilligheten følger ikke prisvekst eller økning til kulturfeltet forøvrig, og flere ordninger opplever nedgang
  • Ordningene er uforutsigbare og lite fleksible, og avhengig av politisk vilje og årlige budsjettvedtak
  • Driftstilskudd blir styrt av politisk vilje, ikke organisasjonenes aktivitet eller oppgaver
  • Det er stor mangel på samordning mellom de ulike støtteordningene

Hele rapporten finner du her:

Les rapporten