3. Styrearbeid i lokale musikk- og kulturråd

Kortinfo 3 omhandler styrets sammensetning og oppgaver, anbefaler retningslinjer for styrearbeidet, og foreslår en dagsorden for styremøtene. Her finner du også en vær varsom-plakat for styremedlemmer.