3. Styrearbeid i lokale musikk- og kulturråd

Kortinfo om styrearbeid kommenterer et styres sammensetning og oppgaver, anbefaler retningslinjer for styrearbeidet, og foreslår en dagsorden for styremøtene. Her finner du også en vær varsom-plakat for styremedlemmer.