Felles musikk- og kulturråd?

Kulturaktiviteter følger ikke nødvendigvis kommunegrensene. Et lag kan ha medlemmer fra flere kommuner, og lagets aktiviteter kan foregå i flere kommuner. I slike områder, og der det kanskje ikke er grunnlag for et lokalt musikk- og kulturråd i hver kommune, kan det være hensiktsmessige å vurdere et musikk- og kulturråd som dekker flere kommuner.

Innlandet musikkråd har utarbeidet et hefte med formål å stimulere til slik tenking i fjellregionen øverst i Østerdalen.