Lokalt musikk- og kulturråd, et redskap for økt innflytelse og bedre aktiviteter

Denne kortinfo omtaler hva et lokalt musikk- og kulturråd er og hva det gjør/kan gjøre, og hvorfor lokalt råd. Det kommenterer også forholdet til kommunen, og gir tips i forbindelse med blant annet etablering.