Lokalt musikk- og kulturråd, et redskap for økt innflytelse og bedre aktiviteter

Denne kortinfo omtaler hva et lokalt musikk- og kulturråd er, hva det gjør/kan gjøre, og hvorfor det bør være et lokalt råd i kommunen. Det kommenterer også forholdet mellom rådet og kommunen, og gir tips i forbindelse med blant annet etablering.