Musikk- og kulturråd i koronaens tid

Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og fylkesmusikkrådet inviterer til nettmøte for musikk- og kulturråd, torsdag 5. november kl. 18-19.

Nettmote

Temaet for nettmøtet er: LOKALE MUSIKK- OG KULTURRÅD I KORONAENS TID: NÅ ER DERE VIKTIGERE ENN NOEN GANG!

Koronaen har skapt store utfordringer for å gjennomføre aktiviteter hos kor, korps, orkestre, band og konsertarrangører over hele landet. Organiserte musikk- og kulturaktiviteter ble stengt over natta, mange sliter med å komme i gang igjen og unntakstilstanden ser ut til å kunne vare lenger enn først antatt.

I koronatiden er det lokale musikk- og kulturlivets utfordringer andre enn de man har i en normaltilstand, blant annet fordi andre instanser enn de vanlige bidrar til å legge premissene for aktivitetene. Vi ønsker derfor å invitere til et møte hvor vi går gjennom flere punkter rundt denne «nye» hverdagen.

På nettmøtet vil vi ta for oss:

  • Aktiviteter i koronaens tid
  • Hvordan sikre forsvarlig smittevern på musikkøvelser
  • Kompensasjonsordninger og tilskudd
  • Muligheter og utfordringer i høst

Å oppleve og utøve musikk er god folkehelse. I tillegg til å gi oss livsglede og bedre liv, lever vi lengre av det. Spiller du på en korpsøvelse i uken reduseres risikoen for tidlig død med 30 prosent. Å være tilhører på konsert eller festival har dokumentert helseeffekt både for utøvere og tilhørere. Derfor trenger vi at det lokale musikklivet gjennomfører så mange som mulig av sine aktiviteter.

I en tid hvor mange arbeidsplasser helt eller delvis benytter hjemmekontor, blir møteplassene som det frivillige musikk- og kulturlivet representerer enda viktigere. Da må muligheten for samhold og fellesskap som både kor, korps og andre musikktiltak kan tilby både vernes og fremmes. Her kan de lokale musikk- og kulturrådene spille en viktig rolle i tiden som kommer.

Vi vil gjennomføre flere nettmøter for lokale musikkråd i tiden som kommer. Send oss gjerne innspill på tema som ønskes tatt opp. Innspillene kan sendes til fylkesmusikkrådet eller erlend.rasmussen@musikk.no.

For å delta, fyll ut og send inn påmeldingsskjemaet under. I forkant av møtet vil du motta informasjon på epost om hvordan du kobler deg på.

Tidspunkt for nettmøtet: Torsdag 5. november kl 18-19