Hvordan vil kulturen bli tatt vare på?

Statssekretær Knut Aastad Bråten svarer

EDIT ESL NORSK MUSIKKRAD SANG I SKOLEN FOTO ENDRE LOHNE 120619 0180

Styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Norsk musikkråd

- Lovende signaler, men tiltakene mangler

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

20200204 kud knut aastad braten 010

Statssekretær Knut Aastad Bråten

- Kulturen er viktigere enn noen gang

Koronautbruddet har rammet hardt og brutalt, også kulturlivet. Så godt som alt av kulturaktiviteter er avlyst på ubestemt tid. De som har kultur som levebrød har blitt permitterte eller mistet oppdrag. Men mange har funnet nye måter å nå ut på ved hjelp av nettet. Frokostradio i NRK P1+ inviterte statssekretær Knut Aastad Bråten til å svare på hvordan kulturen vil bli ivaretatt fremover.

Hør hele intervjuet her (nrk.no)

Utdrag fra intervjuet:

Hvor viktig er kulturen akkurat nå?

- Kulturen er viktigere enn noen gang. Kanskje nettopp i krisetider som vi opplever nå blir alle kulturuttrykk, fellesskapet, sangen og musikken viktigere. At vi har noe å samles rundt, noe som skaper en viss trygghet. Det kjennetegner kanskje mye av kulturen, det som vi har kjært og det som skaper gode rammer rundt livene våre.

Mange sier de ikke visste hva de hadde før det forsvant?

- Det tror jeg, og jeg kjenner på det selv når jeg er borte fra min egen kunst. Jeg er folkemusiker og når jeg er borte fra den over en lengre periode har jeg en musikalsk sorg i meg, så det å kunne holde seg til kunsten eller i musikken, er viktig, det er nok et større anker enn vi ofte tror.

- Her om dagen kom jeg på hvor viktig kulturen er, for eksempel i kriserammede land som i Baltikum på 80-tallet, de hadde en syngende revolusjon som skapte store politiske omveltninger, sier noe om hvor stor kraft det er i kulturen.

Men dette har jo også en alvorlig side, en stor bransje som mister inntektsgrunnlaget. Hva gjør dette med kulturen?

- Dette skaper store ringvirkninger. Det skjer permitteringer både på scener og muséer, mange musikere har jobbene og det skaper uro og redsel. Det er en sårbar økonomi og mange kunstnere idag er selvstendig næringsdrivende og helt avhengige av de tradisjonelle konsertene som de har pleid å ha. Regjeringen har prøvd å gjøre en del grep for å stabilisere og gjøre hverdagen tryggere.

Hvilke støtteordninger kan kulturbedrifter og frilansere nyte godt av?

- Regjeringen har en målrettet innsats for å kompensere frilansere og selvstendig næringsdrivende basert på inntekt siste tre år. Det er lansert ulike pakker, kompensasjonsordninger for kulturlivet, idretten og frivilligheten på tilsammen 900 millioner kroner, det skal kompensere bortfall av inntekter fra billettsalg eller deltageravgifter. Mange store, tunge institusjoner mottar betydelig offentlig støtte, og der sier regjeringen de skal få beholde støtten selv om de ikke utfører oppgavene de primært skal beholde.

Kilde: NRK P1+ Frokostradio 02.04.20