Inkludering og mangfold

På denne siden kan du lese om Norsk musikkråds inkluderingsarbeid. Du finner også nyttig informasjon og verktøy.

Kontakt oss:
inkludering@musikk.no
22 00 56 00
kim.bjerkestrand@musikk.no
95 16 38 82

Musikkfellesskap for alle!

Norsk musikkråd jobber for at alle skal ha like muligheter til å delta i musikkaktiviteter uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, livssyn, seksuell orientering og kulturell og sosioøkonomisk bakgrunn.

Musikk er en kilde til glede, mestring og mening, livskvalitet og folkehelse, sosial tilhørighet, identitetsbygging og mellomkulturell forståelse. Våre musikkfellesskap er med andre ord fantastiske arenaer for inkludering og forebygging av utenforskap. Inkludering av ulike mennesker gir et mangfold av impulser og perspektiver som igjen gir et rikere musikk- og kulturliv.

Fritidserklæringen

Norsk musikkråd har signert fritidserklæringen. Det forplikter oss til å jobbe for at alle barn skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter sammen med andre, uavhengig av foresattes økonomiske og sosiale situasjon.

Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter, herunder artikkel 31: Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.

Prosjekter

Her kan du lese om Norsk musikkråds inkluderingsprosjekter.

Musikkfadder

En Musikkfadder er en guide som hjelper familier å finne musikkaktiviteter for barn og ungdom i sitt nærmiljø. Gjennom dette prosjektet har vi et mål om å bygge ned barrierer for deltakelse, slik at alle barn og unge får en reell mulighet til å delta i det frivillige organiserte musikklivet. Prosjektet gjøres i samarbeid med Ung i Kor, Korpsnett, UNOF og MiR, med støtte fra Kulturtanken og Sparebankstiftelsen.

Les mer om prosjektet her.

Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger (2022-2023)

Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger var et inkluderingsprosjekt for lag og organisasjoner i det frivillige musikk- og kulturliv som ønsket å inkludere ukrainske flyktninger i sine aktiviteter. Prosjektet var finansiert av Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) og Sparebankstiftelsen.

Ressurser

Tilskuddsordninger

Inkluderingsarbeid i våre medlemsorganisasjoner

Flere av våre medlemsorganisasjoner har et sterkt fokus på inkludering og mangfold. Her kan du lese mer.

Publikasjoner om inkludering og mangfold

Kontaktinformasjon

Norsk musikkråd
inkludering@musikk.no
22 00 56 00