6. Enklere og bedre hverdag for det lokale kulturlivet

Kortinfo 6 omtaler hvordan kommunen kan og bør legge til rette for at frivillige kulturaktører får bruke mest mulig tid på kulturaktiviteter og minst mulig tid på administrasjon og tilrettelegging.