Frifond

Frifond er Norges enkleste og minst byråkratiske tilskuddsordning for barn og unge. Frifond gjør det mulig å drive med det dere har lyst til – der dere bor.

Frifond tildeles gjennom Kulturdepartements disponering av overskuddet til Norsk Tipping. I 2020 utgjorde dette nærmere 200 millioner. Midlene forvaltes av LNU og Norsk musikkråd. Frifond er opprettet for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for frivillige organisasjoner og organisasjonenes kulturaktiviteter gjennom barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt i deres medlemsbaserte virke.

Hos Norsk musikkråd består Frifond av tre ordninger. I 2020 var følgende beløp til fordeling:

  • Frifond organisasjon: 39,8 millioner
  • Frifond musikk: 8,4 millioner
  • Frifond kompetanse og aktivitet: 2,5 millioner

Styret i Norsk musikkråd vedtar årlig retningslinjer for alle tilskuddsordninger.

Gramasamas

Bandet Gramasamas har fått støtte av Frifond musikk.

Frifond musikk

Frifond musikk tildeles gjennom Kulturdepartementets disponering av overskuddet til Norsk Tipping. Årlig avsettes omlag 10 millioner kroner til Frifond musikk.

Gruppen din kan søke tilskudd til for eksempel å lage eller fremføre musikk, leie av musikkstudio og utstyr, arrangere konsert eller musikkfestival.

Frifond musikk er for frittstående, lokalt organiserte grupper som ikke er medlemmer i en nasjonal organisasjon.

For å få støtte må:

* dere være en gruppe på minst tre aktive deltagere
* 1/3 av de som arrangerer og er med på aktiviteten være under 26 år
* aktiviteten skje i din hjemkommune

Søk her: www.frifond.no

Les mer

30949 Eufoniumkvartetten 2

Frifond organisasjon

Musikkaktiviteter for og med barn og ungdom i lokalledd av nasjonale musikkorganisasjoner

Les mer

30544 Loftfaestivalen 4

Frifond kompetanse og aktivitet

Kompetansehevende tiltak, ekstraordinære aktiviteter og samarbeidsprosjekter for og med barn og ungdom i lokalledd av nasjonale musikkorganisasjoner

Les mer