Frifond

Frifond er Norges enkleste og minst byråkratiske tilskuddsordning for barn og unge. Frifond gjør det mulig å drive med det dere har lyst til – der dere bor.

Frifond tildeles gjennom Kulturdepartements disponering av overskuddet til Norsk Tipping. I 2022 utgjorde dette ca 190 millioner kroner. Midlene forvaltes av LNU og Norsk musikkråd. Frifond er opprettet for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for frivillige organisasjoner og organisasjonenes kulturaktiviteter gjennom barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt i deres medlemsbaserte virke.

Hos Norsk musikkråd består Frifond av tre ordninger. I 2022 var følgende beløp til fordeling:

  • Frifond organisasjon: 41,3 millioner
  • Frifond musikk: 7,5 millioner
  • Frifond kompetanse og aktivitet: 3,5 millioner
  • Frifond restart: 5 millioner (ekstraordinær tilskuddsordning)

Styret i Norsk musikkråd vedtar retningslinjer for alle tilskuddsordninger.

30300 Dognfluer foto Lucas Leonardo Ibanez Faehn

Frifond musikk

Frifond musikk støtter band, grupper, kor og ensembler over hele landet. Dere kan få opptil 6000 kroner til gruppen, 10.000 kroner til innspilling og 35.000 kroner til større musikkprosjekter, som å arrangere festival eller lengre kursrekker.

Les mer

30544 Loftfaestivalen 4

Frifond kompetanse og aktivitet

Kompetansehevende tiltak, ekstraordinære aktiviteter og samarbeidsprosjekter for og med barn og ungdom i lokalledd av nasjonale musikkorganisasjoner

Les mer

30949 Eufoniumkvartetten 2

Frifond organisasjon

Musikkaktiviteter for og med barn og ungdom i lokalledd av nasjonale musikkorganisasjoner

Les mer