25. I koronaens tid – det lokale rådet viktigere enn noen gang

Koronatiden lærte oss at det lokale musikk- og kulturlivet plutselig kan stå overfor nye, ukjente og omfattende utfordringer. Vi erfarte at organiserte musikkaktiviteter ble sterkt berørt av myndighetenes restriksjoner og pålegg. Det synliggjorde viktigheten av det lokale musikk- og kulturrådet.

Dette kortinfo omhandler koronatiden, men kan også nyttiggjøres dersom det skulle oppstå tilsvarende pandemier.