Aktivitetsmidler for kor

Søknadsfrist hvert år er 15. mars og 15. september for Konsertstøtte og
15. november for Produksjons- og driftsstøtte.

Trondhjems Studentersangforening

Trondhjems Studentersangforening

Aktivitetsmidler for kor tildeles over kulturbudsjettet kap 323 post 78 samt gjennom Kulturdepartementets disponering av overskuddet til Norsk tipping. I 2018 utgjorde dette tilsammen 10,645 millioner.

Midlene gis i form av Konsertstøtte og Produksjons- og driftsstøtte:

  • Konsertstøtte: Kor som samarbeider med profesjonelle sangere og instrumentalister. Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.
  • Produksjons- og driftsstøtte: Fremme kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. Støtten vil gis til ett års drift, og vil ikke være prosjektorientert slik som de tradisjonelle aktivitetsmidlene.

Målgruppe: Kor eller andre arrangører av korkonserter i Norge.

Søknadsfrist er 15. mars og 15. september for Konsertstøtte og 15. november for Produksjons- og driftsstøtte.

Ordningen forvaltes av Norges Korforbund

Les mer