4. Strategi - og handlingsplan

Det er viktig at musikk- og kulturrådet har en plan for arbeidet sitt. Planen kan være temmelig omfattende, og den kan være ganske enkel med kanskje bare en sak. 4 A skisserer hvordan man kan bygge et middels plandokument. 4 B angir en mer omfattende plan.