2. Mønstervedtekter for lokale musikk- og kulturråd

Dette er nasjonalt vedtatte mønstervedtekter for lokale musikk- og kulturråd som de lokale rådene kan bruke som utgangspunkt for egne vedtekter. De ligger også som nedlastbar Word-fil for lokal tilpasning.