2. Mønstervedtekter for lokale musikk- og kulturråd

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har utformet mønstervedtekter for våre felles lokalledd. Lokale musikk- og kulturråd kan bruke disse som utgangspunkt for egne vedtekter. De ligger også som nedlastbar Word-fil for lokal tilpasning. Under finner du også forslag til hvordan representasjon (stemmerett) kan graderes.

Ta gjerne kontakt med fylkesmusikkrådet i arbeid med vedtekter. De kan gi gode råd og være en relevant sparringpartner. Dessuten skal fylkesmusikkrådet godkjenne lokalrådenes vedtekter.