Inspirasjon fra lokale musikk- og kulturråd

Her kommer det snart dokumenter fra bl a lokale musikk- og kulturråd som kan inspirere andre lokale råd i deres virke.