Kulturalliansens kartlegging av kulturlokaler

Tilgang til egnete lokaler er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre et levende kulturliv over hele landet. De aller fleste kommuner har liten innsikt i egne lokalers kvaliteter og egenskaper. Kulturalliansen har derfor, i samarbeid med Norsk musikkråd og Kulturrom, tatt initiativ til en omfattende kartlegging. Foreløpig er åtte pilotkommuner kartlagt.

Rapporten fra pilotkartlegginga oppsummerer de lokalene som frivillig kulturliv bruker i disse åtte kommunene. Den bekrefter langt på vei det samme som fylkesmusikkrådenes akustikkmålinger i musikklokaler har vist, nemlig at det store flertall lokaler som brukes av kulturlivet er uegnet til bruken.

Alt om Kulturalliansens kartlegging av kulturlokaler finner du på www.kulturalliansen.no/lokaler

Last ned Kulturalliansens pilotkartlegging her