Koronautbruddet:
Fortell om konsekvensene!

Musikklivet lider store tap som følge av koronautbruddet. Hvis vi skal få en krisepakke som monner, må vi fortelle hvordan vi rammes.

Spill av video

De kompensasjonsordninger som hittil er etablert og signalisert, er ikke i nærheten av å dekke behovet vårt. Av de 6700 medlemslagene til organisasjonene i Norsk musikkråd, faller hele 4 av 5 lag utenfor statens kompensasjonsordning.

Dersom vi skal nå frem til politikerne, må vi fortelle om hvilke konsekvenser koronautbruddet har for det enkelte lag, kor, korps, band, orkester og arrangør. Vi må fortelle det til politikerne og få på flere lokale saker i media. Bare slik kan vi få nok oppmerksomhet til at det blir lansert en ny krisepakke for musikkfrivilligheten/musikklivet i revidert budsjett i mai.

Budskapet er:

 1. Musikklivet lider store tap som følge av koronautbruddet
 2. De kompensasjonsordninger som er etablert er ikke i nærheten av å dekke behovet
 3. Det trengs en ny krisepakke hvis vi skal klare å ta opp igjen våre aktiviteter

Det er viktig at så mange som mulig blir med på å forsterke og gjenta budskapene, slik at vi når frem!

Sak i media: Slik går du frem

Trykk på + for å utvide listen

1. Metode

Vårt mål:

Størst mulig synliggjøring av våre saker / utfordringer på bredest mulig front.

Tre nivåer:

Samme sak kan være like aktuell å fronte på både riksplan, regionalt plan og lokalt plan. Det kan være at saken da må få litt ulikt fokus på de ulike nivåene. «Caset» til de store sakene nasjonalt kan veldig gjerne være selve saken lokalt. Så den lille, gode lokalsaken, kan være den beste måten å belyse en større sak nasjonalt på.

Derfor er det veldig viktig at lokale medlemslag, eller regionale medlemslag/organisasjonsledd for den saks skyld, forteller sentraladministrasjonen i respektive organisasjoner om hva som kommer, eller nettopp har kommet på trykk i avis eller i radio/tv/nett lokalt. Det kan danne grunnlaget for de større oppslagene i riksmedia.

Generelt:

 • Kun et budskap av gangen - hold fokus:
  • ikke snakk om andre ting selv dere tenker at de også er viktige
 • Velg den mest taleføre og utadvendte personen dere har til å fronte saken:
  • eller til å bistå den som naturlig må fronte (styreleder, dirigent osv)
 • Forbered godt:
  • tenkt nøye gjennom på forhånd hva dere skal si
  • hva er viktigst å få fram
  • formuler gjerne saken skriftlig og ta med til journalisten, eller send som pressemelding på forhånd (NB: da kan det hende de bare trykker pressemeldingen)
 • Sørg for å ha en historie, altså et eksempel som backer opp budskapet:
  • for eksempel et medlem i et korps/kor/orkester/band/ensemble som driver med hjemmeøving, fordi korpset/koret/orkesteret/bandet/ensemblet ikke kan samles. Dette kan være et godt «case» for å illustrere kreativiteten som blomstrer når det gjelder å kunne opprettholde aktivitet.
  • for eksempel fortvilte foreldre som skulle hatt loppemarked, og som står der med garasjen full av lopper de ikke blir kvitt. Dette kan være en god historie til saker om avlysninger / tapte inntekter / konsekvenser.

NB: dette er bare eksempler, det finnes garantert haugevis med andre muligheter.

2. Klargjør saken (seks trinn)

For å være sikker på at dere får med dere alt dere trenger når dere skal kontakte media, har vi laget denne enkle oppskriften på en skriftlig henvendelse til redaksjonene. PS! Vi har laget en mal for pressemeldingen (se lenger ned).

1: Beskriv budskapet i saken deres med en setning formet som en overskrift

Eksempel: Loppemarkedet vårt er avlyst og nå trenger vi hjelp til å bli kvitt alle loppene.

2: Beskriv budskapet i saken mer utfyllende i to til tre setninger formet som en innledning/ingress

Eksempel: Vi i NN skolekorps måtte avlyse loppemarkedet vårt på grunn av korona-viruset. Nå er garasjen til «Oscar Olsen» full av lopper korpset ikke blir kvitt.

3: Dersom dere vil sende saken ut som en pressemelding skriver dere resten med et eller flere avsnitt her, gjerne med mellomtitler.

4: Kontakt NN (epostadresse og telefonnummer) og MM (epostadresse og telefonnummer) for mer informasjon og intervjuer.

Sørg for å ha klarert på forhånd hvem i laget som skal uttale seg.

5: Foto: Dersom dere legger ved foto når dere sender ut saken er det viktig å huske en del ting:

 • Hva vi ser på bildet, bildebeskrivelse
 • Navn på de som er med på bildet (må godkjennes av foreldrene/foresatte dersom de på bildet er under 16 år)
 • Kreditering til fotograf
 • Legger dere ved flere bilder så merk hvert bilde med hvem eller hva som er på bildet i navnefeltet på bildet.

6: Følg opp epost med telefon. Ta aldri for gitt at eposten deres er blitt lest og at ting ordner seg selv.

Eksempel: - Hei jeg sendte dere en epost om en sak for litt siden…

Trenger dere hjelp og veiledning? Ta gjerne kontakt med oss så ser vi hva vi kan bidra med (nmr@musikk.no)

3. Mal pressemelding korona. (Bruk denne teksten, tilpass og send til media i ditt nærområde!)

Last ned malen i word-format (docx).

OBS! Husk å bytte ut alle tekstfelt med [KLAMMER] slik at den passer ditt lag!

------

Korona-krisen truer med å rive grunnmuren vekk under det frivillige musikklivet i Norge. 6730 musikkforeninger og -lag, med titusenvis av musikanter og sangere, taper enorme beløp som følge av at aktiviteten er satt på pause. De samlede inntektstapene kan bli svimlende en milliard kroner. Det haster med krisetiltak for å hindre at norsk musikkliv får en varig knekk.

Musikkfrivilligheten har falt ut av den vedtatte krisepakken for frivilligheten. 4 av 5 lag i det frivillige musikklivet har falt utenfor ordningen. Landets kor, korps, orkestre og alle de andre lagene i det frivillige musikklivet trenger hjelp nå for å hindre kroken på døra og nedleggelse for mange av lagene.

Taper [SUM] kroner på avlyst [SETT INN DIN AKTIVITET]

De siste [ANTALL] årene har [NAVN PÅ LAG] gjennomført [VIKTIG INNTEKTSBRINGENDE AKTIVITET]. I år er [SETT INN AKTIVITET/OMFANG AV AVLYSNING] avlyst som følge av korona og (lag) taper (sum) kroner.

- [AKTIVITETEN] er den viktigste inntektskilden vår, sier styreleder i [NAVN PÅ LAG]. Det er disse aktivitetene som gjør det mulig for oss å betale dirigenten gjennom året.

Nå frykter styrelederen for at de kan bli tvunget til å legge ned.

- Vi er jo [ALDER PÅ LAG] år i år. Det ville vært en tragedie om vi etter alle disse år nå må legge ned på grunn av et [LIKVIDITETSKVIS/INNTEKTSTAP/O.L]

[LAGET] ser nå på [X] ting som kan redde dem:

– Den første er en offentlig redningspakke, det satser vi på å få. Vi trenger [X] kroner, det er nettoinntekt fra [AKTIVITET]. Vi er helt avhengige av offentlige hjelpepakker.

Styreleder [NAVN] forteller det er stor dugnadsånd og kreativitet i laget) nå, og de jobber med alternativer for å få inntekt, [FEKS KRONERULLING, SPLEIS/VIPPS/ANNET] som de oppfordrer alle, som kan, til å være med på.

[LAGET] er en bærebjelke i musikklivet her hos oss, en nedlegging vil få store ringvirkninger i lokalmiljøet. Når krisen er over må folk ha et lag å komme tilbake til!

[EVENTUELT: KONSEKVENSER AV NEDLEGGING LOKALT: Dersom nedlegging kan bli en konsekvens bør det nevnes konsekvenser. Dette er eksempler, legg til de som passer ditt lag. Feks: Hvem skal da spille på 17.mai?]

Koronakrise i frivillig musikkliv - kan tape 1 mrd

Grunnmuren i det frivillige musikkliv er i ferd med å slå sprekker på grunn av koronakrisen. 6730 frivillige musikklag i Norge taper stort i disse dager. De samlede tapene er estimert til en milliard kroner til over sommeren.

Det haster med tiltak for å hindre at musikklivet får en varig knekk. De foreslåtte ordningene så langt er ikke nok. Det er nødvendig med en krisepakke til landets kor, korps, orkestre og alle de andre lagene i det frivillige musikklivet, for å hindre kroken på døra for mange av lagene.

[SITATER FRA NASJONALT: Suppler med sitater fra nasjonal paraplyorganisasjon. De finner du her: https://bit.ly/2X6qaGo]

[KONTAKTINFORMASJON: Navn og telefonnr til kontaktperson i laget, for intervju og ytterligere informasjon]

4. Kontakt oss for hjelp

Om dere trenger hjelp til å sette sammen deres lokale sak til avis eller radio/tv, eller trenger andre tips og råd kontakt hovedkontoret/sentralleddet i egen organisasjon, eller ta kontakt med:

 • Erik Wold tlf: 90954307
 • Jan Erik Helleren tlf: 40162296
 • Bjarne Dæhli tlf: 95062358
 • Håkon Mogstad tlf: 48038185

Epost: nmr@musikk.no

Kontakt en politiker: Slik går du frem

Trykk på + for å utvide listen

Husk at så godt som alle norske politikere har bakgrunn i frivilligheten, enten innen idretten, kulturlivet, boligsamvirke eller annet. De kjenner derfor betydningen av frivilligheten og vil normalt sette pris på innspill!

1. Finn din politiker på Stortinget

Politikerne du er ute etter, er de som representerer eget fylke. Alle partier er relevant, men hvis du er mest komfortabel med enkelte partier, er kontakt mot disse/dette langt bedre enn ingen henvendelser overhodet! Epostadresser finner du her:

https://stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representantfordeling/?tab=valgdistrikt#primaryfilter / https://stortinget.no/no/Stottemeny/kontakt/Partier-og-representanter/Representantenes-e-postadresser/)

2. Finn din politiker i kommunen

De du ønsker å komme i kontakt med er:

 • Alle folkevalgte i kommunen (eller i fylket, hvis du er et regionledd)
 • Kultursjef
 • Rådmann

Se kommunens hjemmeside, navn og kontaktinfo ligger som oftest under "politikk" eller lignende. Ofte er det slik at man kjenner en eller noen politikere i kommunen/fylket, mer eller mindre. Det kan være hensiktsmessig å begynne en henvendelse (se utgangspunkt for epost under) med disse i tankene, gjerne med en litt personlig start på eposten. Føler du deg komfortabel med mailen du skriver til disse, kan du gå videre til andre representanter, kanskje med en mer standardisert innledning.

3. Tilpass og send epost - her er et utgangspunkt

Her er en tekst du kan ta utgangspunkt i, tilpass den slik at den passer for ditt lag og den aktiviteten dere har. Legg til et avsnitt med en kort presentasjon av laget som du representerer, og husk å legge til din kontaktinfo.

Musikkfrivilligheten lider store tap som følge av koronautbruddet. De kompensasjonsordninger som er etablert er ikke i nærheten av å dekke behovet. 4 av 5 lag i det frivillige musikklivet har falt utenfor ordningen. Vi ber om det opprettes en ny krisepakke for det frivillige musikklivet i revidert budsjett.

Som følge av koronakrisen kan det ikke gjennomføres planlagte konserter og arrangementer. Det innebærer at vi går glipp av inntekter og derfor ikke har råd til å betale faste, løpende utgifter. Situasjonen er kritisk. Musikkfrivilligheten vil alene tape så mye som 1 milliard ut august, har Norsk musikkråd beregnet, på bakgrunn av en spørreundersøkelse blant sine medlemsorganisasjoner. Arrangørene som normalt mobiliserer mange tusen frivillige i løpet av en sommer vil utover dette samlet tape flere milliarder innen september er omme. Vi trenger krisetiltak for inntektsbortfall, og vi trenger hjelp til å få dekket løpende kostnader.

Krisepakken til kulturlivet og frivilligheten er for liten og for snever. Dette er fordi beløpsgrensen er satt for høyt, til kr. 25 000, og fordi inntekter fra mange inntektsskapende arrangementer, som for eksempel loppemarked og bingo ikke er tatt med. For de av lagene våre som kan søke på krisepakken, er den for liten. Når store idrettsarrangement har fått sitt, blir det lite igjen, til å redde konsertarrangører, jazz- og bluesklubber, kor, korps, folkemusikklag, festivaler og stevner. I tillegg er avkortningen gjort lik for alle, uten å skjerme de aller minste. Kontantstøtten til bedrifter treffer heller ikke kultursektoren.

Selv om vi omtaler oss som «musikkfrivilligheten» betyr ikke det at vår aktivitet er gratis eller at alle stiller opp frivillig for å avholde musikkøvelser. Tvert imot. Våre medlemmers inntekter kommer hovedsakelig fra egne arrangementer slik som konserter, forestillinger, festivaler og loppemarkeder. Og pengene må dekke alt fra lønn til dirigenter, instruktører, sangpedagoger til leie av lokaler til konserter, scenerigg og teknikere.

Våren er den tiden på året korpsene vanligvis har størst inntekter, gjennom loppemarkeder, dugnader, 17. mai-aktiviteter, bingo og øvrige arrangementer. For å unngå oppsigelser eller permitteringer trengs det øyeblikkelig tilførsel av penger. Tiden frem mot sommeren er høysesong for konserter og arrangementer. Det haster med krisetiltak som reelt kompenserer for inntektsbortfall, og hjelp til å dekke faste og løpende kostnader som nevnt ovenfor.

Vi ber om at Stortinget i revidert budsjett redder det frivillige musikklivet slik at våre lag kan overleve krisen. Frivilligheten er viktig ved det norske demokratiet – og kanskje dets fremste styrke. Hver krone som bevilges i tilskudd genererer det femdobbelte i verdi. Sammenholdt med andre krisepakker som nå bevilges, er det – når sant skal sies – ikke mye vi ber om.

Med vennlig hilsen

Estimat over tap i din kommune eller region

Her finner du regneark som gir et estimat over hva tapet kan bli.

Trykk på + for å utvide listen.

Tap pr kommune

Tapene er basert på en indeks over utbredelse av antall lag, og snittallene i NMRs kartlegging er lagt til grunn som representative. Det er med andre ord ikke en nøyaktig utregning, men gir en god indikasjon for hvilken størrelsesorden tapene vil kunne ta. Legg inn antall lag, kor, korps mv i ditt nærområde. Bør formidles på følgende måte: Tapene vil kunne komme opp i en størrelsesorden på x millioner frem til over sommeren.

Last ned regneark (xls)

Regn ut på nett her (på mobil kreves google regneark-app).

Tap pr region - fordelt på kor, korps, orkester, øvrige

Tapene er basert på en indeks over utbredelse av antall lag, og snittallene i NMRs kartlegging er lagt til grunn som representative. Det er med andre ord ikke en nøyaktig utregning, men gir en god indikasjon for hvilken størrelsesorden tapene vil kunne ta. Bør formidles på følgende måte: Tapene vil kunne komme opp i en størrelsesorden på x millioner frem til over sommeren.

Last ned regneark (xls)

Regn ut på nett her (på mobil kreves google regneark-app).