Nettressurser i det lokale arbeidet

Nettet er fullt av nettsider som er nyttige for lokale musikk- og kulturråd. Her har vi trukket fram noen som er verdt å se nærmere på.