Historiske spel

Tilskuddsordningen er prosjektmidler som skal bidra til utvikling av nye spel og gi etablerte spel mulighet til kontinuitet og økt kvalitet.

Gulatingsparken

Gulatingsparken

Ordningen for historiske spel tildeles gjennom Kulturdepartementets disponering av overskuddet til Norsk tipping.

Tilskuddsordningen skal både bistå til utvikling av nye spel og sikre kontinuitet for etablerte spel. Spelaktiviteten skal inngå som et ledd i å styrke kulturaktiviteten og egenidentiteten i lokalsamfunnet. Spelaktiviteten skal inkludere og stimulere til bred deltakelse fra alle grupper, særlig barn og unge.

Aktørene i spelet skal være amatører eller det deltar både amatører og profesjonelle utøvere. Det skal skal være forankret i lokalt kulturliv og kan spilles både utendørs og innendørs, men må ha en tematisk tilknytning til spillstedet.

Målgruppe: Privatpersoner, virksomheter og offentlige institusjoner.

Norsk kulturråd forvalter tilskuddsordningen.

Spelhandboka er en håndbok i teaterproduksjon hvor de fleste funksjoner i et spel/teateroppsetning er definert med supplerende fagartikler. I tillegg inneholder nettstedet Norsk spelkalender.

Les mer Les mer