16. Daglig leder

Vel 10 % av våre lokale musikk- og kulturråd har en ansatt daglig leder eller tilgang på annen kontorhjelp. I kortinfo 16 omtaler vi hvordan rådet kan gå fram for å realisere en daglig leder, arbeidsoppgaver, styrets ansvar m.m.

Som vedlegg til kortinfo 16 finner du et eksempel på stillingsannonse og Arbeidstilsynets standard arbeidsavtale.