13 B. Søknadsskriving og rapportering

I kortinfo 13 B gir vi tips til hvordan skrive en god søknad om tilskudd, og hvordan rapportere på riktig måte.

Oversikt over tilskuddsordninger for lokale kulturaktører finner du som kortinfo 13 A.