Lokal innflytelse – hvordan påvirke lokale beslutningstakere?

Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og fylkesmusikkrådet inviterer til nettmøte for lokale musikk- og kulturråd tirsdag 23. mars kl 18 – 19.

Nettmote 01

Hvordan påvirke lokale beslutningstakere?

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund anbefaler lokale musikk- og kulturråd å sortere sine innsatsområder i innflytelse, lokaler, rammebetingelser og konkrete tiltak. Av disse er kanskje innflytelse viktigst. Uten innflytelse er veien lang til påvirkning av lokale beslutningstakere i saker som angår det lokale kulturlivet.

Målet med nettmøtet er bl a å senke terskelen for å ta initiativ overfor lokale politikere og andre mulige premissleggere, og å inspirere lokale råd til å involvere seg i lokale prosesser.

På møtet bidrar Julian Osorio (lokalpolitiker i Sandnes), Øyvind Lapin Larsen (daglig leder i Sandnes musikkråd), Line Thorsen Bratli (daglig leder i Trøndelag musikkråd og lokalpolitiker i Levanger) m fl.

For å delta, fyll ut og send inn påmeldingsskjemaet under. I forkant av møtet vil du motta informasjon på epost om hvordan du kobler deg på.

Tidspunkt: tirsdag 23. mars kl 18 – 19.

Vi vil gjennomføre flere nettmøter for lokale musikk- og kulturråd i tiden som kommer. Send oss gjerne innspill på tema som ønskes tatt opp. Innspill kan sendes til fylkesmusikkrådet eller erlend.rasmussen@musikk.no.

Nettmote 01
Spill av video

Opptak fra møtet 23. mars 2021.